عضویت در خبرنامه الکترونیک
درباره ما

پایگاه خبری تحلیلی نــدای مــردم که به حول و قوه الهی امید است تا در ماه های آتی در تمام مناطق شهر تهران نماینده ای داشته باشد.

تلاش این مجموعه مطالبه گری مردم از مسئولان و آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خود در جامعه است.

لذا ما آمده ایم تا در مقابل ابهام با شفاف سازی، در مقابل تحریک با روشنگری، در مقابل دروغ با افشاگری، در مقابل اختلاف افکنی با وحدت آفرینی، در مقابل تهییج با آرامش، در مقابل اغراق با کوچک نمایی و در مقابل تحریف با اطلاع رسانی خود، خوب و بد را از هم سوا کنیم و با احترام به شعور مخاطبین خود، انتخاب را به مردم واگذار نماییم. شاید همه بگویند شعار است ولی بدون شک این شعارها دور از دسترس نخواهد بود زیرا خواستن توانستن است و ما قلم های خود را برای ادامه طریق، تراشیده و دل به حمایت های بی دریغ شما مردم عزیز خوش کرده ایم.

می خواهیم در خط مستقیم ولایت فقیه حرکت کرده و همه خوبی ها را به ستایش و کاستی ها را به نقد بکشیم ولی دلمان نمی خواهد نقدمان مخرب باشد بلکه می خواهیم منتقدینی سازنده باشیم. ما ادعا می کنیم که نه وابستگی دولتی داریم و نه حزبی و جناحی، ما با رعایت تمام موازین شرعی، عرفی و قانونی می گوییم مستقل هستیم ولی بی طرف نیستیم! ما طرف مردمیم. دلمان می خواهد تریبون آزادی برای شنیده شدن درد دل های مردمی و پیگیر خواسته های بحق ولی نعمتان خود باشیم.

ما در فضای رسانه ای و تولید خبر، می خواهیم عَلم حمایت از همکاران رسانه ای خود را نیز به دوش کشیم و آرزو داریم به جایی برسیم که دیگر کسی به اطلاع رسانی به دید منفی آن ننگرد و زمانی موفق خواهیم بود که تهدیدهای رسانه ای را تبدیل به فرصت کرده و از آن به نفع مصالح و منافع اسلامی و ملی خود استفاده کنیم.

نه تنها ما بلکه همه رسانه ها تکلیفی به نام رشد فکری مخاطب بر دوش دارند که باید شاکله اصلی کار و هدف خود را نشان دادن اشک ها و لبخندهای مردم به شکل واقعی خود و بدور از بازی های سیاسی بدانند.

پایگاه خبری ندای مردم نیز خود را مأمن ارزشی نویسان دانسته و درهای خود را به روی همه متخصصان دغدغه مند باز گذاشته و دست همه یاران و دلسوزان مردم و انقلاب را به گرمی می فشارد.

آرمان ما، ایجاد رسانه ای است ولایی و حرفه ای در تراز انقلاب اسلامی که در هیچ بزنگاهی سکوت نکند، ابایی از پرداخت هیچ هزینه ای نداشته باشد، خطوط قرمزش نه نفسانی، بلکه، آسمانی بوده و درهایش به روی هیچ ارزشی نویسی بسته نباشد.

لازم به توضیح است که آهنگ کلمات و لحن شتابناک برخی از مطالب، گاه دامنه‌ عاطفه را به تندخویی می کشاند. اما منصفانه‌تر این است که بگوییم: بزرگنمایی موضع یک زخم، با نرم‌گویی و پلک بستن نیز ممکن نمی‌شود.

نرم ‌خویی بجا و پرخاش بجا، هر دو از بازوان ادب‌اند. بله، گاه قلم عصبی است. منتها جوهر این عصبیت، حکایت از کسب نام و نان ندارد.در این نوشته‌ها، نه نان به کسی قرض داده و نه نان از کسی به عاریت گرفته می شود.

ما هم بی عیب و نقص نیستیم. با این حساب، اگر ضعفی، هم از لحاظ شیوه‌ نگارش، و هم در به کارگیری واژگان غیر معمول به چشم می‌آید، بزرگوارانه ما را ببخشید. لذا هرگاه هر دوست عزیز یا مسئول بزرگواری به این نتیجه رسید که در این نوشته ها حقی از وی تضییع گردیده و یا سخنی ناگفته مانده است می تواند انتقادات و پیشنهادات خود نسبت به اخبار و مطالب منتشره را برایمان ارسال نماید که این امر نیز از رسالت های ما به عنوان یک رسانه است و ترتیب اثر آن را نیز مشاهده خواهند کرد.

اما امیدوارم آنهایی که نقد می شوند با افزایش توان انتقاد پذیری و رعایت عدل و انصاف، منتقد را دشمن نپندارند و نخواهند با پاک کردن صورت مسأله، مسئله را حل نمایند! و این بخش از فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه ۸۸/۰۳/۲۹ تهران را آویزه گوش کنند که فرمودند: افراد، مسئولین خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک انتقادی به کسی بشود این فرصتی است برای او که بتواند ذهن‌ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند، خیلی چیز خوبی است.

در پایان اعلام می کنیم ما جوانیم ولی با پشتوانه فکری و تجربی بزرگان خود پا به این عرصه گذاشته ایم و برای دفاع از حق و مبارزه با باطل و مطالبه حقوق حقه مستضعفین با تمام وجود و زیر پرچم ولایت به پشتوانه همین مردم به حمایت از مسئولین عدالتخواه خود در مقابل خواص بی بصیرت و منافقین کوردل داخلی و همچنین مزدوران خوش خیال خارجی تا آخرین نفس ایستاده ایم و فعالیت خود را با رعایت اصول خبری منطبق بر قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پاسداشت حرمت‌ها و تدقیق در عملکردها آغاز ‌نموده و از خداوند منان مسئلت داریم که در ادامه راه به دور از هر گونه شائبه ‌ای یاریگر شما مردم قدرشناس باشیم ولی نباید فراموش کرد که ما در ابتدای راهیم و نیازمند یاری همه شما مردم عزیز می باشیم.

العاقبه للمتقین …

فرزاد طــره

مـدیر مسئـول نـدای مـردم