عضویت در خبرنامه الکترونیک
رئيس شوراي شهر تهران در اجلاس وین:

هر چه مشارکت شهروندان بیشتر باشد شکوفایی شهر بیشتر می شود

کد خبر: 64497
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۷:۵۶ ق.ظ

اصولاً انسان ها آنچه که خود ساخته اند، همانند کودکی که آن را بزرگ کرده اند علاقه بیشتری دارند تا آنچه را که هدیه وار به آن دست می یابند، بر همین اساس اگر مردم شهر در اداره و ساخت شهر سهیم و شریک باشند همه شهر را همانند فرزند خود دوست می دارند و این احساس عاطفی شیرازه انسجام شهر است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران که برای شرکت در اجلاس شهرداران برای شکوفایی شهری به وین سفر کرده ، طی سخنانی در مقر سازمان ملل متحد گفت: آرامش روانی و معنوی است که می تواند شکوفایی را شکوفاتر و جدّی و فراگیر سازد، برابری و تحول اجتماعی را به عدالت اجتماعی برساند تا همه مردم شهر با جان و دل وبراساس اعتقاد و نه احتیاج در شکوفا ساختن شهر تلاش نمایند.

به گزارش ندای مردم، مهدی چمران در ابتدای سخنانش در این اجلاس گفت: بسیار خرسندم از اینکه در جمع شما و در این نشست مهم تخصصی که با هدف توسعه همکاری و تبادل تجارب و دیدگاه های مدیران و متخصصان شهری به ویژه از شهرهای اسلامی در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود و اصلاح مدیریت و حکمرانی شهری، تشکیل شده حضور پیدا کرده ام و مایلم از برگزار کنندگان و میزبانان این نشست قدردانی نمایم.

وی با بیان اینکه شهر از مشارکت مجموعه انسانها شکل می گیرد و بنای اداره شهر بر مشارکت عموم شهروندان استوار است ، افزود: همانند کارخانه بزرگی که هر پیچ و مهره آن وظیفه ای خاص بر عهده دارند و حتی اگر یکی از آنها سائیده شود و خراب باشد کل دستگاه و کارخانه از کار می ایستد، در اداره شهر هم همه انسانها و انسجام آنها مهم هستند و دخالت دارند و ناهماهنگی یکی از آنها به لنگ زدن و بهم ریختگی شهر می انجامد. البته تفاوت عمده ای بین شهر و کارخانه هست که مبنای دیدگاهی جدید و اصولی در بررسی مسائل شهری و نوع نگاه به شکوفایی شهری است که به آن خواهیم پرداخت.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

چمران ادامه داد: اصولاً انسان ها آنچه که خود ساخته اند، همانند کودکی که آن را بزرگ کرده اند علاقه بیشتری دارند تا آنچه را که هدیه وار به آن دست می یابند، بر همین اساس اگر مردم شهر در اداره و ساخت شهر سهیم و شریک باشند همه شهر را همانند فرزند خود دوست می دارند و این احساس عاطفی شیرازه انسجام شهر است.

طبیعتاً در شهرها و محیط های کوچک این همبستگی بیشتر خود را می نمایاند و در شهرهای بزرگ همچون یک کارخانه خیلی بزرگ تأثیر نفرات شهروندان در کل شهر کمتر است ولی هیچگاه از اثرات و ارزش مشارکت عمومی نمی کاهد.

وی اضافه کرد: آنچه که مهمتر است نوع مشارکت شهروندان و مبنای فکری این مشارکت است. بدیهی است که در ۶ بعد شکوفایی شهر مشارکت عمومی سخت مؤثر و ضروری است ولی براساس چه تفکری؟ در دنیای کنونی مبنای این مشارکت منطق نیاز و احتیاج و قانون چرخش چرخ های همان کارخانه است که اگر هماهنگی چرخ ها نباشد قطعاً کارخانه از چرخش بازمی ایستد، بنابراین در شهر هم احساس نیاز به هماهنگی و همکاری عمومی مردم را به این مشارکت می خواند و به خوبی در شهرهای شکوفا با مدیریت جدّی و عالی شهر اداره می شود و هر چه این انسجام و مشارکت بیشتر باشد شکوفایی شهر بیشتر خواهد بود.

در چنین شهرهایی اصولاً این مشارکت تا حدّ زیادی اجباری است و در صورت عدم مشارکت و عدم هماهنگی کنترل های فراوان موضوع را پیگیری می نماید، بنابراین در چنین شهرهای شکوفا، فیزیک شهر و ساختار اداره شهر و آبادانی شهر و زیبایی شهر به خوبی نمایان است ولی آیا این فقط کافی است و رسیدن به این نقطه پایان راه است؟ مردم چنین شهری سعادتمند هستند؟ در چنین شهری قاعدتاً شکوفایی آن در مقایسه با سایر شهرها قابل تحسین است و ظاهر همه چیز زیبا است و همه با هم براساس اصول فیزیکی زندگی شکوفای مادی دارند ولی آیا در این شهرها که نمونه های آن را کم و بیش هم داریم زندگی واقعاً زیبا است؟ آرامش واقعی اجتماعی، نه آرامش پلیسی و فیزیکی، وجود دارد و همین مقدار کافیست؟

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر تهران مشارکت زمانی کاملاً شکوفا است که از ظاهر احتیاج آن به مشارکت براساس اعتقاد برسد، آن هم اعتقادی فراتر از رعایت قوانین بلکه بر مبنای اعتقادات الهی که در این شرایط حتی عدم وجود پلیس و برق و دوربین و کنترل های دقیق و در زمانی که یک چشم هم او را نمی بیند به وظایف شهروندی خود به خوبی پای بند است.

وی در ادامه سخنان خود در مقر سازمان ملل متحد با بیان اینکه حاکمیت و قوانین الهی به گونه ای است که علاوه بر نیاز و احتیاج به مشارکت عمومی برای شکوفایی و بقای لذت بخش، اعتقاد واقعی به مشارکت و همکاری و همدری حماسه ها می آفریند ، تصریح کرد: این زیباترین و مهمترین نمود و نماد شهرهای اسلامی است. در شهر اسلامی که تا چهل منزل همسایه محسوب می شود و مشارکت عمومی آنچنان است که اگر همسایه ای گرسنه باشد دیگران مسئول هستند و تنظیم امور اجتماعی براساس اخوت اسلامی است که « اِنّما المؤمنون اِخوَه » همه این شهروندان شهر اسلامی برادرند. نه تنها خود بایستی ملزم به رعایت قوانین اسلامی باشند بلکه دیگران را نیز بایستی در این راه مستقیم هدایت گر باشند.

چمران با اشاره به مثال خود که شهر را به کارخانه تشبیه کرد، گفت: البته این موضوع بسیار متفاوت است چون شهر زنده است و از انسان های دارای فکر و اراده شکل یافته که تصمیم دارند با هم زندگی کنند بنابراین فقط یک کارخانه فیزیکی نیست بلکه همانند انسان دارای روح و روان است و زمانی به شکوفایی واقعی می رسد که علاوه بر ابعاد ۶ گانه شکوفایی و همزمان با همه آنها روح و روان او را نیز مدّ نظر داشته باشیم و آرامش روانی و معنوی است که می تواند شکوفایی را شکوفاتر و جدّی و فراگیر سازد، برابری و تحول اجتماعی را به عدالت اجتماعی برساند تا همه مردم شهر با جان و دل وبراساس اعتقاد و نه احتیاج در شکوفا ساختن شهر تلاش نمایند. در چنین شرایطی همه مردم شهر با برادری و برابری اجتماعی در محیطی آرام و به دور از تضادهای کنونی زندگی می کنند.

وی معتقد است این موضوع نه فقط در یک شهر و یک کشور، حتی در جهان نیز باید تسّری یابد.
رئیس شورای چهارم اضافه کرد: به همین دلیل است که نمی توانیم شهری را زیر گلوله باران و بمباران ها در دنیای اسلام و دنیای حقوق بشری بپذیریم. بدان امید که همه شهرها و به ویژه شهرهای اسلامی با بازیافت هویت اسلامی خود در ظاهر فیزیکی که خود هدایتگر به معنا است و هم در روح و روان در جایگاه رفیع شکوفایی واقعی قرار گیرند.

منبع:تهران سما

دیدگاه کاربران