عضویت در خبرنامه الکترونیک
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﻫﻮﺍﺯ:

ظرفیت شبکه فاضلاب اهواز کفاف جمعیت فعلی را نمی‌دهد

کد خبر: 68110
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۴ ق.ظ

ظرفیت خطوط انتقال شبكه فاضلاب شهری در قدیم برای چنین جمعیتی پیش‌بینی‌نشده است

به گزارش نداي مردم،عظیم شمخانی اظهار کرد: ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ آب‌گرفتگی‌های ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﭘﯽ بارندگی‌های ﺍﺧﯿﺮ، ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻧﺸﺪﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﻓﻊ ﺁﺏ‌ﻫﺎﯼ ﺳﻄﺤﯽ ﺩﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ بود. ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻓﻘﻂ ۱۰ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ۹۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ تأمین ﻧﺸﺪﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺷﻤﺨﺎﻧﯽ افزود: ﻧﺒﻮﺩ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﻓﻊ ﺁﺏ‌ﻫﺎﯼ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎلی است ﮐﻪ هم‌اکنون ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮﯼ ﺑﺎﻻﯼ ۴۰ ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺭﻧﺞ می‌برد ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﯼ ﺩﻓﻊ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺁﺏ ﺳﻄﺤﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ چندروزه ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ بیان ﮐﺮﺩ: ﺩﺭ ﻫﺮ ۲۰ میلی‌متر ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ، ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ دستگاه‌های ﭘﻤﭙﺎﮊ آب‌های ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ آب‌گرفتگی‌های ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ سه‌ساعته روز جمعه ﺩﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ۲۰.۵ میلی‌متر ﺑﻮﺩﻩ ﻭ تا دیروز ۴۵ ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻣﮑﻨﺪﻩ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﻤﭙﺎﮊ ﺁﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﯼ به‌طور ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ خدمت‌رسانی ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺕ به وجود ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ بارندگی‌ها اﺳﺖ.

همه نیروها بسیج شدند

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﻫﻮﺍﺯ با بیان اینکه تمام نیروهای حوزه خدمات شهری حتی نیروهای ستادی وارد عمل شدند، افزود: با توجه به‌شدت بارندگی و حجم بالای آب‌های سطحی كه در مدت سه ساعت، شهردار شخصاً پیگیر مسئله بود و به سطح شهر آمد كه با توجه به اختیارات وی كمک قابل‌توجهی در خصوص رفع مشكلات ناشی از تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز برای دفع آب‌های سطحی با دستورات مستقیم شهردار انجام شد.

شمخانی همچنین یادآور شد: با توجه به ظرفیت خطوط انتقال فاضلاب اهواز، مدت‌زمان بارندگی تأثیر مستقیم روی آب‌گرفتگی معابر عمومی دارد و نقاط آبگیر و بحرانی شهر به‌تنهایی برگرفته از حجم زیاد بارندگی نیست بلكه علت آن شدت بارندگی است که در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه به دلیل تكمیل نشدن شبكه دفع آب‌های سطحی در اهواز فعلاً دفع آب‌های سطحی از طریق شبكه فاضلاب انجام می‌شود، توضیح داد: شبكه فاضلاب اهواز حدود ٤٠ سال قدمت دارد. فرسودگی شبكه فاضلاب شهر خصوصاً در قسمت خطوط انتقال كه معمولاً با شكستگی و نقاط ریزشی مواجه می‌شویم كه در برخی نقاط شاهد آب‌گرفتگی هستیم.

شمخانی افزود: برای آماده‌سازی و جلوگیری از بحران به هنگام بارندگی، در فصل تابستان نشست‌های مشتركی بین مناطق هفتگانه شهرداری و شرکت آب و فاضلاب اهواز برگزار كردیم كه جای تقدیر دارد. مدیران آبفا در جلسات حضور منظم داشتند و نقاط فرسوده و بحرانی از پیش‌شناسایی شده خطوط انتقال فاضلاب با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین بخشی صورت گرفته، ترمیم و تعمیر شد.

وی همچنین گفت: واقعیت این است، ظرفیت خطوط انتقال شبكه فاضلاب شهری در قدیم برای چنین جمعیتی پیش‌بینی‌نشده است هرچند از لحاظ زیست‌محیطی آب‌های سطحی را نباید از شبکه‌ فاضلاب دفع كرد و شبكه مستقل جهت آن نیاز است.

این مقام مسئول گفت: شهرداری در سه سال گذشته اقدامات خوبی تحت عنوان اجرای شبكه دفع آب‌های سطحی انجام داده و در برنامه کوتاه‌مدت و اضطراری خود نیز همكاری و هماهنگی خوبی با سازمان آبفای اهواز داشته است.

شمخانی یادآور شد: شهرداری ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب را كه متعلق به سازمان آبفا هستند گاها با خرید و نصب پمپ‌های جدید با تعویض یا افزایش، تقویت كرده در برخی نقاط شهر ایستگاه پمپاژ فاضلاب احداث كرده و در قالب برنامه‌ کوتاه‌مدت از هیچ‌گونه كمكی دریغ نكرده است./مهر

دیدگاه کاربران