عضویت در خبرنامه الکترونیک
مالک نشيني 4 درصد كم شد؛

تعداد خانوارهای اجاره‌نشين‌ بیشتر شد

کد خبر: 68692
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۶ ق.ظ

دو تغيير محسوس در نحوه استفاده از مسكن در سال‌هاي گذشته اما در بخش مسكن در برابر خدمت و مسكن رايگان اتفاق افتاده است. در طول ۱۰ سال گذشته ميزان استفاده از مسكن در برابر خدمت ۳۳ درصد كاهش يافته و از ۱٫۲ درصد به ۰٫۸ درصد رسيده است.

تغييرات ايجاد شده در نحوه استفاده از مسكن توسط خانوار طي ۱۰ سال نشان از بيشتر شدن اجاره‌نشيني و كاهش تعداد مالكان دارد.
به گزارش نداي مردم، در يك سري زماني بررسي آنچه به عنوان تصرف مسكن از سوي خانوار ناميده مي‌شود حكايت از آن دارد كه مالك نشيني در كشور از ۶۷٫۲ درصد به ۶۴٫۴ درصد كاهش يافته است كه افتي چهار درصدي را نشان مي‌دهد.
در مقابل وضعيت اجاره‌نشيني با روندي معكوس همراه بوده است. به طوريكه سهم اجاره‌نشيني از ۲۳٫۹ درصد در سال ۸۴ به ۲۵٫۶ درصد افزايش يافته كه رشد ۷ درصدي از اين سهم‌گيري برآورد مي‌شود.

دو تغيير محسوس در نحوه استفاده از مسكن در سال‌هاي گذشته اما در بخش مسكن در برابر خدمت و مسكن رايگان اتفاق افتاده است. در طول ۱۰ سال گذشته ميزان استفاده از مسكن در برابر خدمت ۳۳ درصد كاهش يافته و از ۱٫۲ درصد به ۰٫۸ درصد رسيده است.

با توجه به اينكه در سال‌هاي گذشته حجم دولت و تعداد كاركنان دولتي افزايش يافته، اين كاهش استفاده از مسكن محل پرسش است.

در بخش ديگر يعني استفاده از مسكن رايگان نيز رشد ۱۹ درصدي ايجاد شده و سهم اين استفاده‌كنندگان از ۷٫۷ درصد به ۹٫۲ درصد افزايش يافته است./صبح تهران

دیدگاه کاربران