عضویت در خبرنامه الکترونیک
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

پرستاری از ساختار فلج وزارت بهداشت آسیب می بیند

کد خبر: 68904
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۴ - ۸:۵۱ ق.ظ

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: سازمان نظام پرستاری، انجمن های پرستاری، معاونت پرستاری وزارت بهداشت و دانشکده های پرستاری، می بایست این سه ضلع را تشکیل دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معتقد است که پرستاری کشور با اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی، حداقل به ۵۰ سال قبل باز می گردد.
به گزارش نداي مردم، دکتر احمدرضا یزدان نیک در جلسه شورای عالی نظام پرستاری، اظهارداشت: مرجعیت علمی تربیت پرستار باید با دانشکده های پرستاری باشد چون وجهه آکادمیک رشته پرستاری برای ما مهم است.

وی با اشاره به ابهاماتی که در زمینه کمبود نیروی پرستاری و پرستکار بیکار در کشور وجود دارد، گفت: ساختار فلج و چارت قدیمی وزارت بهداشت باعث شده پدیده پرستار بیکار از یک طرف و کمبود نیروی پرستاری را داشته باشیم.

یزدان نیک با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت مجبور است امکانات و فضای آموزشی بیشتری در اختیار دانشکده های پرستاری قرار بدهد، تصریح کرد: برای برون رفت از مشکلات و چالش های پیش روی جامعه پرستاری، سه ضلع را می بایست هم راستا کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: سازمان نظام پرستاری، انجمن های پرستاری، معاونت پرستاری وزارت بهداشت و دانشکده های پرستاری، می بایست این سه ضلع را تشکیل دهند.

یزدان نیک اظهارداشت: اگر قرار باشد تصمیمات حوزه پرستاری بدون توجه به این سع ضلع اتخاذ شود، قطعا پرستاری آسیب خواهد دید.

وی بر ضرورت رویکرد گفتمان سلامت برای ارتقای جایگاه پرستاری در جامعه تاکید کرد و گفت: می بایست از حقوق مردم برای رسیدن به خواسته های پرستاری، دفاع کنیم.

یزدان نیک اظهارداشت: قطعا اگر این سیاست را دنبال کنیم، افکار عمومی نیز از حق و حقوق پرستاری دفاع خواهد کرد./مهر

 

دیدگاه کاربران