عضویت در خبرنامه الکترونیک
مدیرعامل پست بانك :

پست بانک با دوبانک بزرگ اروپایی قرار داد همکاری امضا کرد

کد خبر: 69463
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۳:۰۷ ب.ظ

مدیرعامل پست بانک با اشاره به فعالیت های دوساله پست بانک اظهار داشت: مشتریان این بانک از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ با رشد ۱۰۷ درصدی به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ رسیده استکه این رشدبا توجه به توسعه خدمات پست بانک در مناطق روستایی و محروم محقق شده است.

مدیرعامل پست بانگ گفت: پست بانک عامل صندوق توسعه ملی شده است و تامین مالی ارزی پروژه های صنعتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عهده گرفته است.
به گزارش نداي مردم، مدیرعامل پست بانگ گفت: پست بانک عامل صندوق توسعه ملی شده است و تامین مالی ارزی پروژه های صنعتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عهده گرفته است.

خسرو فرهی در حاشیه نشست تخصصی کمیسیون بانوان ستاد امر به معروف ونهی از منکر افزود: متقاضیان می توانند طرح های اماده ونیمه تمام خود را تا پایان امسال به پست بانک ارائه کنند که در صورت تصویب با نرخ هایی پایین تر از زمان ترحیم تسهیلات این بانک دریافت می کنند.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین تاثیر برجام بر نظام بانکی بوده است و خوشبختانه پست بانک جزو اولین بانک هایی است که از تحریم رهایی پیدا کرده و از اوایل هفته آینده سوئیفت در این بانک فعال می شود.

فرهی در خصوص ایجاد شعب جدید در خارج از کشور در پسابرجام گفت: اولویت پست بانک برای افتتاح شعب جدید خارجی در کشورهای اروپایی است و تا کنون با دو بانک بزرگ اروپایی قرار داد همکاری امضا کرده است.

وی تاکید کرد: پست بانک بدهی ارزی ندارد و با ۱۲ هزار باجه بانکی در سراسر کشور علی الخصوص در نقاط محروم و شهرهای مرزی فعالیت می کند و امسال بالغ بر ۸۰ هزار فقره تسهیلات خرد به جامعه روستایی و مناطق محروم پرداخت کرده است.

فرهی عنوان کرد: در صورت های مالی ۹ ماه پست بانک ۵۰ درصد ازeps بانک محقق شده است و امیدواریم تا پایان سال پیش بینی بانک در این خصوص تحقق یابد.

وی با اشاره به CORE BANK پست بانک گفت: عملکرد این سامانه بسیار موفق بوده است وتوانسته ایم با استفاده از این CORE BANK خدمات بانکی را در مقیاس وسیع به روستاها و مناطق روستایی ارائه دهیم.

مدیرعامل پست بانک با اشاره به فعالیت های دوساله پست بانک اظهار داشت: مشتریان این بانک از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ با رشد ۱۰۷ درصدی به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ رسیده استکه این رشدبا توجه به توسعه خدمات پست بانک در مناطق روستایی و محروم محقق شده است.

ویخاطر نشان کرد: در پرداخت تسهیلات خرد نیز به ساکنین مناطق محروم و روستایی از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۲ با ۵۸ درصد رشد به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال درسال ۹۴ رسیده است.

فرهی با اشاره به افزایش خدمات بانکی گفت: در سال ۹۲ این بانک ۴۰ نوع خدمت را به مناطق روستایی ارائه می کرد که در امسال با ۶۲ درصد رشد به ۶۵ خدمت رسیده و تعداد دستگاه های و درگاه های الکترونیکی این بانک با ۱۹ درصد رشد در این دوسال از ۵۱ هزار به ۶۱ هزار فقره در مناطق روستایی رسیده است.

مدیر عامل پست بانک گفت : این بانک با نهاد سازی برای تسهیل ارائه خدمات به مشتریان صندوق قرض الحسنه، شرکت بیمه تجارت نو، شرکت سرمایه گذاری و صندوق توسعه سرمایه گذاری تاسیس کرده است. /ایستانیوز

دیدگاه کاربران