عضویت در خبرنامه الکترونیک
مرکز آمار ایران :

نرخ بیکاری به ۱۰،۷ درصد رسید

کد خبر: 69935
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۱ ق.ظ

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در فصل پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال ۲ دهم درصد افزایش یافته است.

به گزارش نداي مردم، نرخ بیکاری در میان مردان ۹ درصد و در میان زنان ۱۸،۹ درصد و در نقاط شهری ۱۱،۷ درصد و در نقاط روستایی ۸،۱ درصد است.

نرخ مشارکت اقتصادی و درصد جمعیت در سن کار و فعال (شاغل یا بیکار) در میان جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۳۸،۱ درصد برآورد شده است، این شاخص در میان مردان ۶۳،۲ درصد و در میان زنان ۱۳،۲ درصد محاسبه شده است.

درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است و نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی ۴۰،۱ درصد و در نقاط شهری ۳۷،۴ درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر را در سن کار فرض کنیم نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به ۴۱،۸ درصد می رسد.

بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله و معادل ۲۶،۵ درصد بوده است.

در همین گروه سنی نرخ بیکاری مردان ۲۲ درصد و زنان ۴۵،۸ درصد بوده است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در فصل پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال ۲ دهم درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان امسال ۲ دهم درصد کاهش نشان می دهد.

بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد در بخش کشاورزی بوده است به طوری سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۹،۸ درصد و در بخش صنعت ۳۲،۶ درصد و در بخش کشاورزی ۱۷،۶ درصد بوده است./حزب الله

دیدگاه کاربران