عضویت در خبرنامه الکترونیک

احيا هويت تاريخي بافت هاي فرسوده يکي از سياست هاي دولت است

کد خبر: 70130
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۸:۵۳ ق.ظ

مجيد روستا در مراسم افتتاح پروژه هاي احيا بافت فرسوده شهري بيرجند گفت : در سياست هاي جديد دولت، محور بافت ، مسکن و پروژه هاي کالبدي نيست بلکه محور سازمان اجتماعي شهر و افرادي هستند که در اين محلات زندگي مي کنند. وي ادامه داد: لذا تمامي سياست هاي ما حول محور نوسازي و بهسازي شهري در جهت ارتقا فرهنگ شهري، ارتقا کرامت انساني و دسترسي ساکنان به حقوق شهري در دست انجام است

به گزارش نداي مردم، مجيد روستا در مراسم افتتاح پروژه هاي احيا بافت فرسوده شهري بيرجند گفت : در سياست هاي جديد دولت، محور بافت ، مسکن و پروژه هاي کالبدي نيست بلکه محور سازمان اجتماعي شهر و افرادي هستند که در اين محلات زندگي مي کنند. وي ادامه داد: لذا تمامي سياست هاي ما حول محور نوسازي و بهسازي شهري در جهت ارتقا فرهنگ شهري، ارتقا کرامت انساني و دسترسي ساکنان به حقوق شهري در دست انجام است.

وي گفت: در خصوص نوسازي و بهسازي در حوزه هاي توسعه خدمات عمومي، توسعه قلمرو عمومي و نوسازي مسکن برنامه هايي در دستور کار قرار دارد. وي بيان کرد: در ارتباط با سکونتگاه هاي غير رسمي توسعه خدمات و زيرساخت هاي اجتماعي از طريق مشارکت هاي مردمي انجام مي شود. روستا، محدوده هاي هدف برنامه نوسازي را چهار گونه محله ذکر کرد و افزود: بافت هاي فرسوده مياني، بافت هايي هستند که بيشتر در مراکز شهر قرار دارد و فاقد ابنيه ارزش ميراث فرهنگي و تاريخي هستند که نزديک به ۶۴ هکتار از عرصه هاي شهري کشور را در بر مي گيرند. وي سکونتگاه هاي غير رسمي را از ديگر محدوده هاي هدف برنامه نوسازي برشمرد و گفت: اين سکونتگاهها يا حاشيه نشيني حدود ۴۶ هزار هکتار از عرصه هاي شهري کشور را به خود اختصاص مي دهند. به گفته اين مسئول روستاهاي واقع در حريم شهرها يکي ديگر از محدوده هاي هدف برنامه نوسازي است که در جريان توسعه شهري وارد پهنه شهري شده اند. وي افزود: بافت هاي تاريخي به عنوان يکي ديگر از محدوده هاي هدف برنامه نوسازي است که نزديک به ۱۵ هزار هکتار از عرصه هاي شهري کشور را به خود اختصاص مي دهند. چندي قبل مدير دفتر بافت فرسوده شهري شهرداري بيرجند گفته بود: با توجه به ۱۶۴ هکتار بافت فرسوده در اين شهر، مقاوم سازي و تبديل تهديدهاي بافچت به فرصت نيازمند عزم جدي مسئولان است. محمد تبريزي افزود: نوسازي بافت هاي فرسوده در سومين استان زلزله خيز ايران به ويژه شهر بيرجند از حساسيت ويژه اي برخوردار است. در خراسان جنوبي شش شهر مصوب بيرجند، قاين، نهبندان، بشرويه، فردوس و سرايان بافت فرسوده دارند و وسعت بافت هاي فرسوده استان ۴۲۵ هکتار است./خراسان

دیدگاه کاربران