عضویت در خبرنامه الکترونیک
معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران :

تهيه و تدوين پيش نويس دستورالعمل جامع بستن حساب‌هاي سال مالي ۱۳۹۴

کد خبر: 70333
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۷ ق.ظ

معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران از تهيه و تدوين پيش نويس دستورالعمل جامع بستن حساب‌هاي سال مالي ۱۳۹۴به همراه تدابير، سياست‌ها و مقررات اجرايي با اهميت و تاثيرگذار بر عمليات مالي سال ۱۳۹۵ خبر داد.

معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران از تهيه و تدوين پيش نويس دستورالعمل جامع بستن حساب‌هاي سال مالي ۱۳۹۴به همراه تدابير، سياست‌ها و مقررات اجرايي با اهميت و تاثيرگذار بر عمليات مالي سال ۱۳۹۵ خبر داد.
به گزارش نداي مردم، دکتر “قدرت گودرزي” با اعلام اين مطلب افزود: در راستاي تصميمات اتخاذ شده در نشست‌هاي کميته بستن حساب‌ها و نيز رويه‌هاي موجود در سنوات گذشته، پيش نويس دستور العمل جامع بستن حساب هاي سال مالي ۱۳۹۴ شهرداري تهران به همراه تدابير، سياستها و مقررات اجرايي با اهميت و تاثيرگذار بر عمليات سال مالي ۱۳۹۵ براي ابلاغ به مناطق ۲۲ گانه، واحدهاي ستادي و شرکت‌هاي تابعه و سازمان‌هاي وابسته شهرداري تهيه و تدوين شده است.
وي افزد: پيش نويس دستورالعمل جامع بستن حساب‌هاي سال مالي ۱۳۹۴ با هدف تهيه و ارائه‌ي به هنگام صورت‌هاي مالي مناطق، واحدهاي ستادي، سازمان‌هاي وابسته و شرکت‌ها تابعه تهيه و تنظيم شده است.
معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران تاکيد کرد: بر اساس تصميمات اتخاذ شده در نشست‌هاي کميته بستن حساب‌ها مقرر شده است پس از تهيه تراز شماره ۲ مناطق ۲۲ گانه و واحدهاي ستادي تا ۱۰ ارديبهشت ماه ۱۳۹۵، صورت‌هاي مالي تجميعي شهرداري تهران حداکثر تا اول خرداد ۱۳۹۵ تهيه و براي ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران آماده شود.
گودرزي اظهارداشت: هم چنين با توجه به تغييرات انجام شده در قانون ماليات‌هاي مستقيم و تصميمات اتخاذ شده در کميته بستن حساب‌ها مقرر شده است مجامع شرکت‌ها و شوراي سازمان‌هاي شهرداري تهران حداکثر تا پايان خردادماه ۱۳۹۵ برگزار شود.
فرآيند تهيه صورت‌هاي مالي شهرداري تهران با تبيين اقدامات اجرايي لازم براي تهيه گزارش‌هاي مالي مناطق آغاز و با تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي شهرداري تهران به پايان مي‌رسد. همچنين تهيه گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي مناطق ۲۲ گانه، واحدهاي ستادي، شرکت‌هاي وابسته و سازمان‌هاي تابعه شهرداري تهران با فراهم ساختن امکان تهيه صورت‌هاي مالي تجميعي، تلفيقي و تفريغ بودجه سال ۱۳۹۴ امکان ارزيابي و ايفاي مسئوليت پاسخگويي و اتخاذ تصميمات به هنگام براي تخصيص مناسب منابع در جهت نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي شهرداري را براي مديريت ارشد شهرداري تهران ميسر مي‌سازد./آريا

دیدگاه کاربران