عضویت در خبرنامه الکترونیک

تالار بزرگ قرآنی همدان بدنبال تفکری عظیم شکل گرفت

کد خبر: 70422
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۴ ق.ظ

بنای تالار قرآن بزرگ شهر همدان می تواند بعنوان فرصتی مناسب در راستای سیاست های اداری ایجاد زیرساخت های کلان شهری شهر همدان مطرح گردد و با اعمال مدیریتی واحد در این مجموعه از نظر پاسخ گویی به نیاز های نرم افزاری نقش آفرین خواهد بود ضمنا از حیث مباحث شهرسازی ومعماری و کالبدی بعنوان یکی از مشخصه های شهر همدان مطرح می باشد.

تالار بزرگ قرآنی همدان بدنبال تفکری عظیم شکل گرفت
به گزارش نداي مردم ،  کلان نگری در سیاست مدیریت کلان شهری یکی از مهمترین ابعاد مورد نیاز رشد و گسترش موزون کلانشهرهاست. شهرها با رشد ابعاد کالبدی و جمعیتی وارد مرحله ای از رشد فیزیکی می گردند که پرداختن به نیازهای آن تفکر و نگرشی جامع و کلان را طلب می نماید در کلانشهر نه تنها کیفیت سطوح و ارتباطات انسانی نسبت به شهرهای کوچک متحول می گردد بلکه از نظر ماهیت حضور انسان در شهر دچار دگرگونی ویژه ای می گردد- فضای شهری همدان که در پس نگرشی محیطی و تاریخی از پردازش فضای فرهنگی و مذهبی بدنبال نوعی نیاز شهری بوده است و با گسترش فرهنگ قرآنی و نیاز جمعیتی در مقیاس گسترده و عدم وجود فضاهای متناسب با این نیاز در شهر و حتی در منطقه ما چنین فضایی وسیع مورد لزوم بوده است.
پروژه بدلیل ماهیت خود نیاز به زمینی وسیع – دسترسی آسان و حتی المقدور بدور از هیاهوی شهری و امکان ایجاد یک بنای مونومانتال را داشته است – پروژه تالار بزرگ قرآنی با داشتن فضایی در حد مورد نیاز جهت اجرای برنامه های شهری – استانی و کشوری در مقیاس وسیع امکان پذیر بوده و در مواقع ضروری مورد استفاده برنامه های علمی، فزهنگی و اجتماعی قرار خواهد گرفت.
بنای تالار قرآن بزرگ شهر همدان می تواند بعنوان فرصتی مناسب در راستای سیاست های اداری ایجاد زیرساخت های کلان شهری شهر همدان مطرح گردد و با اعمال مدیریتی واحد در این مجموعه از نظر پاسخ گویی به نیاز های نرم افزاری نقش آفرین خواهد بود ضمنا از حیث مباحث شهرسازی ومعماری و کالبدی بعنوان یکی از مشخصه های شهر همدان مطرح می باشد.
امید است شهرداری با همت و تلاش اندک نواقص موجود در پروژه را تکمیل و جهت بهره برداری در اختیار مردم قرار دهد./ همدان ورزش

دیدگاه کاربران