عضویت در خبرنامه الکترونیک
در نامه ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل؛

نمایندگان دادستان مرکز استان در برگزاری انتخابات آتی تعیین شدند

کد خبر: 70454
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۹ ب.ظ

ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در نامه ای که رونوشتی از آن به ستاد انتخابات استان واصل گردیده آقایان احسان عطایی ، سید عسکر سیدزاده ، امیر نوعی ، جهانگیر جوانمرد و یوسف طالبی رابه ترتیب به عنوان نماینده دادستان در مناطق ۳ ، ۱ ، ۲ ، ۴ و ۳ شهری تعیین نمود.

ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در نامه ای که رونوشتی از آن به ستاد انتخابات استان واصل گردیده آقایان احسان عطایی ، سید عسکر سیدزاده ، امیر نوعی ، جهانگیر جوانمرد و یوسف طالبی رابه ترتیب به عنوان نماینده دادستان در مناطق ۳ ، ۱ ، ۲ ، ۴ و ۳ شهری تعیین نمود.
نمایندگان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان دربرگزاری پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تعیین شدند.

به گزارش نداي مردم،  ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در نامه ای که رونوشتی از آن به ستاد انتخابات استان واصل گردیده آقایان احسان عطایی ، سید عسکر سیدزاده ، امیر نوعی ، جهانگیر جوانمرد و یوسف طالبی رابه ترتیب به عنوان نماینده دادستان در مناطق ۳ ، ۱ ، ۲ ، ۴ و ۳ شهری تعیین نمود.

وی در بخشی از این نامه از نامبردگان خواسته با حضور فعال در واحد کشیک سیار دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل و ارتباط مستمر باعوامل نظارتی و اجرایی انتخابات و ضابطان قضایی تا پایان روز رای گیری کلیه اقدامات لازم را برای رصد فعالیت های انتخاباتی و اقدامات اجرایی به عمل آورده و درصورت برخورد با هرگونه رفتار مجرمانه اقدامات قضایی لازم را معمول نمایند./تابناك

دیدگاه کاربران