عضویت در خبرنامه الکترونیک
مديرکل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازي شهرداري تهران :

الزامي ‌شدن ارائه نقشه نماي ساختمان‌ها همزمان با صدور پروانه

کد خبر: 71125
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۳ ق.ظ

مديرکل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازي شهرداري تهران از مکانيزه شدن چاپ نقشه نماهاي مصوب همزمان با چاپ پروانه‌هاي ساختماني خبر داد

مديرکل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازي شهرداري تهران از مکانيزه شدن چاپ نقشه نماهاي مصوب همزمان با چاپ پروانه‌هاي ساختماني خبر داد و گفت: هرگونه فعاليت و اقدامات مرتبط با نماي ساختمان‌ها، از جمله صدورهرگونه گواهي ساختماني (پايان کار و عدم خلافي و…) براي سازه‌هاي جديدالاحداث منوط به اجراي نقشه‌هاي نماي مصوب در هنگام اخذ پروانه ساختماني است.

به گزارش  نداي مردم، محمدابراهيم دادسرشت، با تاکيد بر اهميت ساماندهي نماي سازه‌هاي شهر تهران و نقش آن در سامان بخشي به منظر و سيماي شهري تصريح کرد: با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري و شهردار تهران درخصوص لزوم توجه به ساماندهي نما و منظر شهري، مقرر شد نقشه نماي ساختمان‌ها همراه با نقشه صدور پروانه چاپ و ارائه شود.

وي افزود: با توجه به اينکه نماي ساختمان‌ها نمود خارجي هر بنا است و نما نيز سازنده بدنه شهري بوده و بستر کالبدي شکل دهنده شهر است، بر اين اساس مقرر شده تا با در نظر گرفتن دستورالعمل جديد ابلاغي نقشه نماهاي مصوب همزمان با چاپ پروانه‌هاي ساختماني ارائه شود.

وي در توضيح اقدامات صورت گرفته در اين زمينه اظهار کرد: اين اداره کل پيرو تشکيل جلسات هم‌انديشي جهت مکانيزه کردن نقشه نماهاي مصوب همزمان با چاپ پروانه‌هاي ساختماني، با همکاري سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات در راستاي ارتقاء کيفيت بصري و ادراکي منظر شهري، جهت رسيدن به راهکار اجرايي مناسب در خصوص تحقق اين موضوع، ارائه نقشه نما جهت تمامي ‌ساختمان‌ها در زمان صدور پروانه را در دستور کار خود قرار داده است.

داد سرشت خاطر نشان کرد: پيرو اين تصميم مقرر شد امکان چاپ نقشه نماهاي مصوب براي انواع پروانه‌هاي ساختماني اعم از تخريب و نوسازي، ساخت، تعميرات و… همزمان با چاپ برگه‌هاي صدور پروانه انجام شود.

به گفته وي، اندازه تصوير نقشه ‌نما با طول ۱۶ و عرض ۹ سانتيمتر در نظر گرفته شده است، درغير اين صورت نقشه چاپ شده در چاپ پروانه دچار کشيدگي يا جمع شدگي خواهد شد.مدير کل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازي با اشاره به دستورالعمل جديدالابلاغ مبني برالزام تمامي‌مناطق به دريافت و بررسي نقشه‌نما در هنگام صدور پروانه گفت: در اين خصوص با رعايت کليات ضوابط عام نماي شهر تهران، شهرداري‌هاي مناطق بايد تمامي‌مالکان و ذي نفعان را راهنمائي و هدايت کرده تا براساس مشخصات مندرج در ضوابط موصوف، نقشه‌هاي نما را که ممهور به مهر و امضاي مهندس معمار است ارائه کنند. دادسرشت يادآور شد: هرگونه فعاليت و اقدامات مرتبط با نماي ساختمان‌ها، از جمله صدور هرگونه گواهي ساختماني (پايان کار و عدم خلاف و…) براي ابنيه جديدالاحداث، منوط به اجراي نقشه‌هاي نماي مصوب در هنگام اخذ پروانه ساختماني است و حسن اجراي اين دستور‌العمل بر عهده بالاترين مقام مسئول خواهد بود./ايسنا

دیدگاه کاربران