عضویت در خبرنامه الکترونیک
مدیر مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق :

شناسایی و تحلیل شاخص های خدمات شهری درمنطقه ۹

کد خبر: 75441
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۳:۲۴ ب.ظ

مدیر مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق ازاتمام پروژه ” احصاء، شناسایی و تحلیل شاخص های خدمات شهری محلات شهرداری منطقه ۹ بر مبنای استانداردهای مدیریت شهری”خبر داد.

به گزارش نداي مردم ،حمید قربانی با اشاره به این مسئله که بسیاری از شهرها به ویژه در کشورهای رو به توسعه در دهه های اخیر با تخریب محیط شهری و افزایش نابرابری های بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی در مقیاس وسیع بین ساکنان خود روبه رو بوده اند گفت: توسعه شهری زمانی می تواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهای مشخص، برای تامین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه دهد و همچنین خدمات به طور مناسب در بین ساکنین توزیع شود.
وی عنوان کرد : با توجه به آنکه توزیع و دسترسی مناسب شهروندان به خدمات شهری مستقیما بر عدالت اجتماعی و نیز رفاه آن ها تاثیرگذار است، انجام طرح ها و پژوهش هایی برای تحلیل سرانه های مبتنی بر استانداردهای مدیریت شهری ، شناسایی کاستی ها و نهایتا معرفی شاخص های نیازمند بهبود، ضروری است
قربانی افزود : بدون انجام طرح های مطالعاتی و اطلاع از وضعیت توازن و تعادل ارائه خدمات در سطح شهر در کنار گسترش روزافزون و تغییرات سریع شهری، روز به روز مشکلات پیچیده تری به وجود خواهد آمد.
مدیر مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق در ارتباط با ضرورت انجام این پروژه گفت: کلان شهر تهران در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته و جمعیت و پراکندگی آن در مناطق مختلف دستخوش تغییرات زیادی شده است که این تغییرات منجر به پراکندگی و تفاوت در توزیع زیرساخت ها و امکانات شهری شده که پروژه حاضر با هدف احصاء، شناسایی و تحلیل سرانه های خدمات شهری در محلات منطقه ۹، همچنین بررسی شاخص های خدمات شهری با استانداردهای مدیریت شهری، نقاط قوت و ضعف منطقه را در این حوزه شناسایی کرده و در جهت بهبود وضعیت فضایی و سرانه خدمات شهری در منطقه راهکارهایی ارائه نموده است.
مدیرر امور مناطق در ارتباط با خروجی های پروژه خاطر نشان کرد: بررسی ها نشان می دهند که محلات در اکثر مولفه های مدیریت شهری دارای کمبود می باشند. این کمبودها در مولفه های تجهیزات و تاسیسات خدمات شهری، درمانی، اجتماعی و فرهنگی وضعیت نامناسب تری دارند. وضعیت منطقه در بخش شبکه معابر و کاربری های اداری و انتظامی مناسب ارزیابی می گردد. کاربری های مسکونی و ورزشی با وجود کمبودهای شناسایی شده نسبت به سایر کاربری ها در وضعیت بهتری قرار دارند.
وی با تاکید بر اینکه لازمه توسعه پایدار در شهرها و محلات شهری، مستلزم تقسیم عادلانه خدمات شهری در کل پهنه و گستره شهر می باشد، افزود: امیدواریم نتایج و خروجی های این تحقیق در رفع مشکلات موجود به مسئولین و شهروندان منطقه کمک نماید و دستاوردهای علمی این پژوهش بتواند نقش موثری در تصمیم گیری های مدیریت شهری را فراهم آورد.

دیدگاه کاربران