عضویت در خبرنامه الکترونیک
معاون توسعه و پایش ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

تمامی اهداف مدیریت شهری در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان

کد خبر: 75657
تاریخ انتشار: ۰۲ شهریور ۱۳۹۵ - ۲:۰۸ ب.ظ

تمامی اهداف مدیریت شهری در جهت بهبود و افزایش رفاه و آسایش شهروندان و در جهت همگام نمودن اقدامات با محیط زیست است.

به گزارش نداي مردم، مهندس امیر حسن جعفری ورامینی قائم مقام و معاون توسعه و پایش ستاد محیط زیست در نشست علمی تخصصی نظام مدیریت محیط زیست به اشاره به افزایش جمعیت کلانشهر تهران و پیامدهای آن، گفت: توجه مدیریت شهری به مسائل و ملاحظات زیست محیطی در برنامه ریزی فعالیت ها و اقدامات توسعه به منظور شناسایی، حذف یا کاهش معضلات زیست محیطی باعث بهبود وضعیت محیط زیست و در نتیجه ارتقاء سطح کیفیت زندگی شهروندان شده است.
وی ادامه داد: توجه به هریک از ابعاد محیط زیست شهری شامل محیط طبیعی، محیط انسان ساخت و محیط اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی، بدون توجه به ابعاد دیگر به ناپایداری محیط شهری میانجامد.
جعفری تاکید کرد: در ایران سازمانهای متعددی با مقوله مدیریت شهری مرتبط است اما مهمترین ارگانی که بیشترین سهم را در مدیریت اجرایی شهر دارا می باشد شهرداری است.
ایشان مهمترین وظایف قانونی شهرداری مرتبط با محیط زیست را مدیریت پسماند، آب و فاضلاب، فضای سبز، آلودگی صوتی، کنترل کیفیت هوا و مدیریت آلودگی بصری دانست.
وی با تاکید بر سیاست های ۱۵ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست به تدابیر شهرداری تهران در سال ۹۵ در خصوص توجه به مساله آلودگی هوا، اتخاذ سیاست های مرتبط با مساله تامین آب و دفع پسماند، پیگیری مسائل مربوط به زیباسازی شهری، توجه به وضعیت ایمنی اماکن پرخطر و عمومی شهر و …. اشاره نمود.
معاون توسعه و پایش ستاد محیط زیست در پایان پیشنهاداتی را برای ایفای موثرتر نقش شهرداری در مدیریت شهر تهران مانند: ایجاد ساختار تشکیلاتی مدیریت محیط زیست و قرار دادن آن در سطوح بالای ساختار سازمانی شهرداری، تحقق مدیریت یکپارچه(زیست محیطی)، عدم ورود نهادها و سازمان های دولتی به مسائل اجرایی و حفظ جایگاه سیاستگذاری و نظارت کلان آن در مباحث زیست محیطی، تقویت شوراها و شهرداری در نظارت و مدیریت اجرایی موارد زیست محیطی در سطح محلی در قالب سیاست های کلان و …. ارائه نمود./شهردار

دیدگاه کاربران