عضویت در خبرنامه الکترونیک
معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران :

آموزش کارکنان در رشته هاي مورد نياز شهرداري توسعه مي يابد

کد خبر: 75912
تاریخ انتشار: ۰۷ شهریور ۱۳۹۵ - ۱:۴۲ ب.ظ

معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران با حضور در شوراي مديران موسسه آموزش عالي علمي – کاربردي شهرداري تهران براي تبديل آموزش به مهارت تاکيد کرد.

به گزارش نداي مردم، سيد جعفر تشکري هاشمي در بازديد از موسسه آموزش عالي علمي – کاربردي شهرداري تهران، ضرورت توجه به کارکنان و توسعه رشته هاي مورد نيار شهرداري تهران را يادآور شد و از مديران اين موسسه آموزش عالي خواست با محور قرار دادن اصل مشتري مداري، آموزش ها را در اين مرکز دانشگاهي براساس نياز کارکنان شهرداري تقاضا محور نمايند.
معاون توسه منابع انساني شهرداري تهران اين موسسه عالي علمي– کاربردي را دانشگاه مهم شهرداري تهران و حامي بزرگ علمي براي کارکنان، پيمانکاران و تمامي زينفعان توصيف کرد و افزود: اين مرکز دانشگاهي يک تکيه گاه و مرجع مهم علمي قابل اعتماد براي شهرداري تهران است.
تشکري هاشمي در ادامه با اشاره به تنوع فعاليت ها در شهرداري، مهارت افزايي و تبديل آموزش ها در اين مرکز به مهارت را يک ضررورت مهم خواند و گفت: ارتقاي دانش و مهارتهاي مورد نياز کارکنان در حين خدمت و برگزاري دوره هاي ضمن خدمت توسط اين موسسه، زمينه هاي سرعت بخشيدن به رسالتها و اهداف شهرداري تهران را فراهم مي نمايد.
وي تصريح کرد: با توجه به سرعت تحولات و پديده هاي علمي در جهان و حرکت پر شتاب قطار دانش، همکاران ما نيز در تمام سطوح خدمت نيازمند آموزش هستند.
سيد موسي پورموسوي رئيس موسسه عالي علمي– کاربردي شهرداري تهران نيز تاريخچه اي از تاسيس اين موسسه علمي– کاربردي ارائه کرد و گفت: در سه محور آموزش شهروندان، آموزش کارکنان و آموزش پيمانکاران دوره ها و مقاطع و رشته هاي تحصيلي را برنامه ريزي و اجرا مي کنيم
پور موسوي اعتلاي تفکر جهادي مديريت شهري را هدف و راهبرد اصلي اين موسسه عنوان کرد و گفت: تمام ارکان اين مرکز دانشگاهي با همدلي و هم فکري در راستاي تحقق اهداف شهرداري فعاليت مي کنند.
وي امادگي اين موسسه علمي– کاربردي رابراي افزايش خدمات آموزشي به کارکنان شهرداري تهران اعلام کرد و افزود: هم اکنون نزديک به شصت درصد ظرفيت هاي علمي و آموزشي اين موسسه به کارکنان شهرداري اختصاص دارد.
شايان ذکر است موسسه آموزش علمي– کابردي شهرداري تهران در ابان ماه ۱۳۹۱ با تدبير شهردار تهران از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجوز قطعي گرفت و به عنوان يکي از ۱۱ موسسه علمي آموزش کشور در تاريخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ اساس نامه آن به تصويب شوراي آموزش عالي کشور رسيد و هم اکنون با حدود ۷۰۰۰ دانشجو در مقاطع تحصيلي کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد در حال فعاليت علمي آموزشي مي باشد./شهرداري

دیدگاه کاربران