عضویت در خبرنامه الکترونیک
معاون علم و فناوري مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران :

نشست تخصصي اسکان بشر ۳ (به سوي دستور کار جديد شهري)

کد خبر: 76077
تاریخ انتشار: ۰۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۵ ب.ظ

معاون علم و فناوري مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران از برگزاري نشست تخصصي اسکان بشر ۳ (به سوي دستور کار جديد شهري) بايسته هاي نظري و اجرايي با همکاري مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران و دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تاريخ ۱۵ شهريور ماه سال جاري خبر داد .

به گزارش نداي مردم ، علي فرهادي با اشاره به برگزاري نشست تخصصي اسکان بشر ۳ (به سوي دستور کار جديد شهري) گفت: در دهه هاي اخير وقوع تغييرات سريع در الگوي توزيع و مکان گزيني جمعيتي در سطح جهاني و حرکت به سوي شهرها مسئله برنامه ريزي و آمايش سرزميني را به يکي از مسايل اصلي جوامع بشري تبديل نموده است.
وي عنوان کرد: وقوع چالش هاي زيست محيطي، فشار بر منابع محدود طبيعي(آب و خاک) ، مشکلات تغذيه جمعيت، حاشيه نشيني، کمبود زيرساخت هاي شهري، کاهش کيفيت زندگي شهري و… به ويژه در نواحي مانند آسيا و آفريقا از پيامدهاي اين موضوع دانسته و اين مسائل باعث شده اند که تغيير در سياست ها، رو ش ها و نگرش ها در فرايند شهري شدن جمعيت، به اولويت سياستگذاران شهري تبديل گردد
فرهادي تصريح کرد :. در اين راستا برنامۀ اسکان بشر ملل متحد مي کوشد پيشگام، هماهنگ کننده و مروج اين موضوع در سطح جهاني گردد و از طريق ترويج تجارب ارزشمند جهاني و توسعه همکاري هاي فني، مسير حل اين چالش ها را هموار سازد.
معاون علم و فناوري مرکز مطالعات با اشاره به اين که تاکنون سه نشست مقدماتي به منظور تهيه پيش نويس دستور کار جديد شهري هبيتات ۳ برگزار شده است افزود: با توجه به نقش محوري و موثر شهرداري تهران در اين نشست ها، برگزاري رويدادهاي مرتبط در تهران، علاوه بر اعلام همسويي حرکت تهران در راستاي برنامه هاي اسکان بشر، مي تواند موجبات احصاي اجماع نظر کلي و استخراج چارچوب هاي هماهنگي و برنامه ريزي به منظور حضور موثرتر در کنفرانس را فراهم آورد.
وي خاطر نشان کرد: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران و مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران در نظر دارد با همکاري دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ايران اقدام به برگزاري نشستي تخصصي با عنوان اسکان بشر ۳ (به سوي دستور کار جديد شهري) نموده و تلاش خواهد شد خروجي اين کنفرانس به عنوان بيانيه تهران توسط شهرداري تهران در کنگره سه سالانه و مجمع عمومي سازمان شهرهاي متحد و دولت هاي محلي و همچنين اجلاس اسکان بشر ۳ (UN-HABITAT) در کشورهاي کلمبيا و اکوادر ارائه شود.

فرهادي محورهاي مورد توجه در نشست تخصصي اسکان بشر ۳ (به سوي دستور کار جديد شهري) بايسته هاي نظري و اجرايي را انسجام اجتماعي و شهرهاي زيست پذير و دربرگيرنده ، چارچوب هاي شهري، توسعه فضايي،اقتصاد شهري،محيط زيست شهري ،مسکن شهري و خدمات زيربنايي اعلام کرد .
لازم به ذکر است نشست تخصصي اسکان بشر ۳ (به سوي دستور کار جديد شهري) بايسته هاي نظري و اجرايي درروز دوشنبه مورخ ۱۵/۶/۹۵ از ساعت ۸٫۳۰الي ۱۲٫۳۰ در محل دائمي نمايشگاه هاي شهرداري تهران بوستان گفتگو برگزار خواهد شد ./آريا

دیدگاه کاربران