عضویت در خبرنامه الکترونیک
معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران :

افزايش تعداد درمانگاه هاي تخصصي شهرداري

کد خبر: 77526
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۵ - ۳:۱۳ ب.ظ

معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران با اشاره به اينکه مساله درمان و خدمت رساني هرچه بهتر و بيشتر به کارکنان در اين حوزه را با جديت پيگيري مي کنيم، گفت:

به گزارش نداي مردم، تشکري هاشمي در ابتدا با بيان اينکه شهدا، جانبازان، ايثارگران و خانواده هاي آنان حق بزرگي بر گردن ملت ما دارند،گفت: کارکنان شهرداري تهران در دوران دفاع مقدس توانسته اند نقش خود در دفاع از ميهن اسلامي به نحو شايسته اي ايفا کند.
تشکري هاشمي افزود: درهمين راستا ۱۷۰نفر از کارکنان شهرداري پايتخت در دوران دفاع مقدس شهيد و ۱۰۵۴ نفر از همکاران ما نيز به درجه رفيع جانبازي نائل شدند.
وي با اشاره به اينکه امروز نيز همانند دوران دفاع مقدس جمع کثيري از ايثارگران ، جانبازان و فرزندان شهدا وظيفه خدمت رساني به شهروندان پايتخت را در شهرداري بر عهده گرفته اند، تصريح کرد: وجود روحيه ايثار و ازخودگذشتگي در کارکنان مديريت شهري باعث شده است که در سال هاي اخير شاهد دستاوردهاي بسياري در مرکز ايران اسلامي باشيم.
تشکري هاشمي خاطرنشان کرد: کارکنان شهرداري تهران خدمت رساني گسترده به شهروندان را محدود به دوران دفاع مقدس نکردند و امروز نيز با همان روحيه جهادي در راه خدمت رساني به شهروندان قدم بر مي دارند.
وي در ادامه با بيان اينکه قطعا بيش از ۵۰ هزار نفر از کارکنان شهرداري و خانواده هاي آنان از حقوقي برخوردار هستند، عنوان کرد: شهرداري تهران در تمامي مناسبت ها مسوليت هاي متفاوتي را بر عهده دارد؛در همين حال کارکنان نيز به صورت شبانه روزي در حال خدمت رساني هستند.
تشکري هاشمي گفت: همکاران من عهده دار مشاغل سختي هستند که گاها به دليل حجم بالاي فعاليت ها از اوليه ترين حقوق خود محروم مي شوند، معتقديم که بايد بيش از پيش به آنان توجه شود.
معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران با تاکيد بر اينکه مديران گذشته شهرداري پايتخت اقدامات قابل توجهي را براي رفاه حال کارکنان انجام داده اند،افزود:قطعا مسيري که آنان در گذشته به درستي پيش رفته اند را ادامه خواهيم داد.
وي درادامه همچنين با اشاره به اولويت هاي کاري معاونت توسعه منابع انساني شهرداري تهران گفت: رسيدگي به وضعيت استخدامي کارکنان و بررسي تنوع استخدامي در شهرداري را در دستور کار قرارداده ايم. هم اکنون تنوع نوع قراردادهاي همکاري بعضا باعث نگراني در برخي از همکاران شده است که درصدد رفع آن هستيم.
تشکري هاشمي با بيان اينکه تلاش خواهيم کرد که تنوع استخدامي در شهرداري تهران را محدود کنيم، تاکيد کرد: موضوع تبديل وضعيت استخدامي کارکنان را نيز در دستور کار داريم.
وي با اشاره به پيگيري مسکن کارکنان خاطرنشان کرد: معتقديم هر سازماني وظيفه دارد تا دغدغه کارکنان خود در حوزه مسکن را رفع کند. البته بايد تاکيد کنم که فعاليت هاي بسيار گسترده و قابل قبولي در حوزه مسکن کارکنان شهرداري تهران انجام شده است که در آينده با جديت بيشتري ادامه خواهد يافت.
تشکري هاشمي ادامه داد: هم اکنون ۲۷ هزار نفر از کارکنان شهرداري پايتخت در عضويت تعاوني هاي مسکن قرار دارند. همچنين از طريق تعاوني هاي مسکن بيش از ۱۴ هزار نفر توانسته اند صاحب خانه شوند.
وي با تاکيد بر اينکه پيگيري وضعيت مسکن ديگر کارکنان شهرداري تهران را در اولويت برنامه هاي خود داريم، افزود: به دستور شهرداري تهران درصدد حل مشکل تعاوني هاي مسکن و محيا کردن شرايط حضور کارکنان در اين تعاوني ها هستيم.
معاون توسعه منابع انساني شهرداري پايتخت همچنين با اشاره به اينکه مساله درمان و خدمت رساني هرچه بهتر و بيشتر به کارکنان در اين حوزه را با جديت پيگيري مي کنيم،گفت: درتلاش هستيم بيمارستاني تخصصي خاص کارکنان شهرداري تدارک ببينيم. البته بايد اعلام کنم که اين موضوع مورد تاکيد اعضاي شوراي شهر هم مي باشد.
تشکري هاشمي افزود: بخشي از کارکنان شهرداري تحت پوشش بيمه اي تامين اجتماعي قراردارند و در اين حوزه پوشش بيمه اي ضعيف است لذا در تلاش هستيم که بتوانيم خدمات بيمه اي مکملي را براي اين بخش از همکاران فراهم کنيم تا دغدغه اي در خصوص هزينه درمان خود نداشته باشند.
وي تاکيد کرد: معتقد هستيم که هيچ سرمايه اي ارزشمند تر از همکاران خود در شهرداري پايتخت نداريم و براي حفظ سرمايه هاي خود بيشترين تلاش را خواهيم کرد.
تشکري هاشمي همچنين درخصوص حضور نيروهاي مازاد در شهرداري گفت: چيزي به عنوان نيروي مازاد تعريف نکرده ايم. درحال حاضر نيز از تمامي ظرفيت کارکنان در تمامي بخش ها به نحو احسن استفاده مي کنيم.۴درصد کاهش ساليانه نيروها که مصوب برنامه پنج است ، شامل نيروهاي بازنشسته و همچنين نيروهايي که خود مايل به قطع همکاري هستند، مي شود.
معاون توسعه منابع انساني شهرداري پايتخت در پايان خبر از افزايش تعداد درمانگاه هاي تخصصي شهرداري در مناطق ۲۲گانه داد و تاکيد کرد:درحال حاضر درمانگاه هاي شهرداري خدمات خود را محدود به کارکنان نکرده و به شهروندان تهراني نيز خدمات گوناگوني ارايه مي دهند.

دیدگاه کاربران