عضویت در خبرنامه الکترونیک
رئيس شوراي شهر تهران :

راي مثبت کميسيون تلفيق مجلس به اصلاحات بندهاي تضعيف کننده مديريت شهري در برنامه ششم توسعه دولت

کد خبر: 78939
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۶ ب.ظ

گروه مجلس و شورا: رئيس شوراي شهر تهران از تصويب بخشي از اصلاحات پيشنهادي درخصوص قسمتهايي از برنامه پيشنهادي ششم توسعه دولت به مجلس شوراي اسلامي که قدرت عملکرد شوراها و روند تخصيص مستقيم بودجه شهرداري هاي کشور از درآمدهاي پايدار شهرها را هدف قرار داده بود در کميسيون تلفيق مجلس دهم خبر داد و گفت: خوشبختانه بحث واريز درآمدهاي ناشي از ماليات بر ارزش افزوده شهرها به خزانه در کميسيون تلفيق مجلس منتفي شد و بايد منتظر راي نهايي نمايندگان در صحن علني مجلس به اين پيشنهادات و انتقادات باشيم.

به گزارش نداي مردم، مهدي چمران با انتقاد از اينکه تغيير روند تخصيص بودجه حاصل از ماليات بر ارزش افزوده از شهرها دستاوردي ندارد جز اينکه عمليات عمراني شهرها با عدم تخصيص و ديرکرد اجرا مواجه شوند، تصريح کرد: هفته گذشته جلسه اي در کميسيون تلفيق مجلس برگزار شد که منجر به راي مثبت نمايندگان مجلس در اين کميسيون به اصلاح اين بندهاي تضعيف کننده جايگاه شوراها و شهرداري ها شد.

وي با اشاره به اينکه اين تصميم کميسيون تلفيق حاصل ماه ها رابزني و برگزاري نشست هاي تخصصي شوراي عالي استان ها و مديريت هاي شهرهاي مختلف با نمايندگان مجلس دهم بوده است، خاطرنشان کرد: آنچه که مد نظر متخصصان حوزه شوراها و شهرداري ها بود در کميسيون تلفيق مجلس دهم راي آورده است. به ويژه اينکه بودجه شهرداري ها گرفتار روند زمان بر تخصيص خزانه دولت نشود اما بايد منتظر راي گيري نهايي در صحن علني مجلس باشيم.
چمران يادآوري کرد که مهم ترين دستاورد رايزني هاي اخير با نمايندگان مجلس اين بوده است که پول حاصل از ماليات بر ارزش افزوده شهرها ديگر به خزانه استانداري، شوراي برنامه ريزي استان ها و وزارت کشور واريز نشود، تاکيد کرد: تقريبا آنچه که مد نظر شوراي عالي استان ها و شهرداري هاي سراسر کشور بود، در کميسيون تلفيق به تصويب رسيد تا شاهد تضعيف جايگاه شوراها و کمبود منابع مالي شهرداري ها نباشيم.
رئيس شوراي شهر تهران مهم ترين دستاورد تصويب اين اصلاحات را قرار نگرفتن بودجه حاصل از ماليات بر ارزش افزوده شهرها در رديف بودجه هاي دولتي دانست و گفت: يک تبصره جديد نيز به برنامه پيشنهادي ششم توسعه دولت اضافه شد مبني بر اينکه اين بودجه حاصل از ماليات بر ارزش افزوده ها نبايد مشمول تخصيص شوند بلکه تا ۱۵ ماه بعد بدون ورود به خزانه دولت به حساب شهرداري ها به منظور پيشرفت پروژه هاي شهري واريز شود./آريا

دیدگاه کاربران