عضویت در خبرنامه الکترونیک
رئيس کميته عمران شوراي شهر :

انتقال فضاهاي نظامي از تهران باعث بهبود کيفيت زندگي شهري مي شود

کد خبر: 79521
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۶ ق.ظ

رئيس کميته عمران شوراي اسلامي شهر تهران با تاکيد بر اينکه انتقال فضاهاي نظامي از شهر تهران باعث بهبود زندگي شهري شهروندان مي شود، گفت: انتقال زمين هاي نظامي با دو شرط موافقت ستاد فرماندهي کل قوا و تهاتر امکانپذير است.

به گزارش نداي مردم، اقبال شاکري درباره آخرين اقامات شوراي اسلامي شهر تهران براي واگذاري پادگان هاي نظامي داخل شهر به فضاي عمومي پايتخت اظهار کرد:در حال حاضر مديريت شهري براي انتقال پادگان جي و زندان اوين تفاهم نامه اي را به امضا کرده است اما شهرداري در خصوص به انجام رساندن اين واگذاري ها با دو مسئله مواجه است .
وي افزود: اولين موضوع مهم پيدا کردن زمين معوض مناسب در مقابل فضاهاي واگذار شده است، چرا که تهاتر اين زمين هاي بزرگ کار سنگيني است و مسئله توافق و قيمت گذاري در اين باره مطرح است به طوري که بايد افراد مرزي در مسئله تهاتر و قيمت گذاري براي ايجاد تفاهم و به نتيجه رسيدن اين کار حضور داشته باشند.
رئيس کميته عمران شوراي اسلامي شهر تهران افزود : در حال حاضر با وجود تفاهم نامه ، تهاتر زندان اوين باقي مانده است و بحث قيمت گذاري مطرح است و هنوز هم زمين مشخصي براي انتقال اين مجموعه معرفي نشده است.
به گفته اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران ، مديريت شهري موضوع واگذاري پادگان هاي نظامي واقع در منطقه ۲۱ ، منطقه ۹ و دوشان تپه در منطقه ۱۳ را نيز دنيال مي کند به طوري که تا کنون مذاکراتي براي تهاتر منطقه نظامي فرودگاه مهرآباد ، فرودگاه جي ، و نيروي هوايي برگزار شده است.
شاکري با بيان اينکه که نظر مقام معظم رهبري به عنوان فرمانده کل قوا نيز به انتقال پادگان هاي نظامي از داخل شهر به اطراف است ، افزود: بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري اول بايد کاربري اين فضاهاي نظامي در شورا تعريف شود تا فضاي عمومي باقي بماند يا به همان شکل تبديل به فضاي سبز شده و يک ريه ريه تنفسي براي شهر باشند و يا با تعيين مصلحت تغيير کاربري هايي همچون بيمارستان داشته باشند.

دیدگاه کاربران