عضویت در خبرنامه الکترونیک
شهردار ملارد :

برچسب های تبلیغاتی سیمای شهری را مخدوش می کند

کد خبر: 79734
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۵ - ۹:۰۷ ق.ظ

شهردارملاردگفت:نصب برچسب های تبلیغاتی از مواردی است که چهره شهر را مخدوش می کند، لذا در طول سه سال اخیر واحد زیبا سازی شهرداری ملارد،تلاش کرده در این خصوص پاک سازی لازم را عملیاتی کند.

به گزارش نداي مردم، علی اکبر خراسانی با اشاره به تلاش شهرداری ملارد برای حصول زیبایی هر چه بیشتر در عرصه سیمای شهری اظهار داشت:رفع نازیبایی ها و تقویت زیبایی بصری سیمای شهری با مجموعه ای از عوامل و دستورکارهای متعدد، عملیاتی و محقق می شود و با در کنار هم قرارگرفتن زنجیره ای از اقدامات به هم پیوسته، زیبا سازی شهری حاصل و تأمین خواهد شد.

شهردار ملارد عنوان کرد:نقش آفرینی شهروندان و مردم ساکن در این شهر، ضرورتی است که می توان در سایه آن به بسیاری از نارسایی ها غلبه کرد که مرتفع ساختن نازیبایی های شهری نیز یکی از نمونه های آن به شمار می رود.

وی افزود:یکی از چالش هایی که مخدوش شدن سیمای شهری را در پی دارد، به نصب و الصاق برچسب های تبلیغاتی بر در و دیوار شهر معطوف می شود.

خراسانی گفت:متأسفانه برخی از واحدها، مجموعه ها و شرکت ها با توزیع و الصاق گسترده برچسب های تبلیغاتی، سیمای شهری را به چالش می کشند که با تلاش واحد زیبا سازی شهرداری و مجموعه فعال در شهرداری ملارد، تا حدود بسیاری از حجم و میزان این معضل و نازیبایی کاسته شده است.

شهردار ملارد عنوان کرد:نباید از نظر دور داشت که بخش قابل توجهی از حصول زیبایی شهری، تابع اقدامات و نحوه زندگی شهری مردم است.

وی افزود:برچسب های تبلیغاتی نمونه ای از نارسایی هایی به شمار می رود که از منظر قانونی نیز شهروندان قادر خواهند بود، پیگیری قضایی لازم برای برخورد با عوامل این اقدامات را مد نظر قرار دهند.

خراسانی یادآور شد:امیدواریم با وحدت و یکپارچگی مضاعفِ مردم ساکن در این شهر، همچون گذشته روند موفقیت ها و پیشرفت های شهری استمرار یابد که بدون تردید از ثمرات و منافع این توفیقات، عموم مردم بهره خواهند شد./مهر

دیدگاه کاربران