عضویت در خبرنامه الکترونیک
رئیس مرکز مطالعات شهر تهران :

نگران برخورد سیاسی شورای شهر با برنامه پنجم توسعه شهر هستیم

کد خبر: 80590
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۹:۲۶ ق.ظ

رئیس مرکز مطالعات شهر تهران با بیان اینکه برنامه پنجم شهر تهران با حضور متخصصان و کارشناسان در دست تهیه است، گفت: نگران برخورد سیاسی شورای شهر با این برنامه هستیم.

به گزارش نداي مردم، بابک نگاهداری با بیان اینکه مرکز مطالعات شهر تهران پروژه ای را در مورد عملکرد هر دوره شورای اسلامی شهر تهران انجام داده است، افزود: ما این عملکرد را از زوایای مختلف ارزیابی کردیم؛ از ترکیب کمیسیونهای تخصصی شورای شهر تهران گرفته تا میزان انطباق مصوبات شورای شهر با وظایف ذاتی و قانونی شورا. همچنین میزان تطابق مصوبات با اسناد بالادستی شهر تهران مثل سند جامع، سند تفصیلی شهر تهران و … مورد نظر بوده است.

دوره های سوم و چهارم شورای شهر موفق‌تر بودند

آنچه فهم ما از مجموعه عملکردها نشان می دهد، دوره های سوم و چهارم شورای شهر که رویکردها و دغدغه های اجتماعی بیشتر مورد توجه شورا بوده، عملکرد موفق تری داشته اند.وی با بیان اینکه یکی از موارد ارزیابی شده، میزان انطباق مصوبات شورای شهر تهران با رهنمودها و مطالبات مقام معظم رهبری، است و میزان تعارضات مصوبات شورای شهر با فرمانداری است، تاکید کرد: همه اینها مورد ارزیابی دقیق علمی و کاشناسی قرار گرفته است و نتیجه این است که دوره های سوم و چهارم شورای شهر تهران موفقیت بیشتری در این شاخصها داشته اند.

رئیس مرکز مطالعات شهرداری تهران اضافه کرد: این مطالعه به صورت علمی، آماری و با تحلیل محتوای مصوبات از ابتدای تاسیس تاکنون انجام شده است و ما اینها را به صورت نمودار تهیه کرده ایم.

نگاهداری تاکید کرد: آنچه فهم ما از مجموعه عملکردها نشان می دهد، دوره های سوم و چهارم شورای شهر که رویکردها و دغدغه های اجتماعی بیشتر مورد توجه شورا قرار گرفته است، عملکرد موفق تری داشته اند. زیرا در شورای اول و دوم رویکرد سیاسی بر شورای شهر حاکم بوده است. همچنین در بررس ها متوجه شدیم آن دسته از کمیسیونهایی که روسای آنها افراد صاحب نظر و متخصص در مسایل شهری بودند و دغدغه اجتماعی داشتند، نسبت به کمیسیونهایی افراد آنها از احزاب سیاسی و وابسته به احزاب انتخاب شده اند و بیشتر اهداف سیاسی را دنبال کرده اند، کمیسیونهای موفق تری بودند. بنابراین امیدواریم فهم عمومی مردم در انتخابات شورای شهر به سمتی پیش برود که افرادی انتخاب شوند که صاحب نظر مسائل شهری و دغدغه مند اجتماعی باشند و از انتخاب افراد با رویکرد سیاسی و حزبی پرهیز کنند.

وی گفت: عرصه شهر عرصه خدمت به مردم است و با انتخابات سیاسی فرق دارد. همه باید از سیاست زدگی شورای شهر جلوگیری کنیم.

در مورد تصویب برنامه پنجم شهرداری تهران در شورای شهر نگرانیم

رئیس مرکز مطالعات شهرداری تهران با اشاره به برنامه ۵ ساله شهرداری تهران که تهیه آن برعهده مرکز مطالعات گذاشته شده است، افزود: تصویب این برنامه به شورای شهر بعدی می رسد و ما از این نظر دغدغه داریم و نگرانیم زیرا با زحمت زیاد و با حضور متخصصان دانشگاهی برنامه در دست تهیه است و تمایل داریم این برنامه در شورایی متخصص بررسی شود نه با رویکرد سیاسی که عرصه خدمت به مردم را با سیاست مخلوط می کنند.

نگاهداری در خصوص مواردی از برنامه پنجم شهر تهران که زمینه نگاه سیاسی در آن وجود دارد، خاطرنشان کرد: وقتی سیاست زدگی حاکم شود و قواعد بازی را عوض کنند، همه عرصه های شهری می تواند تحت الشعاع این نگاه سیاسی قرار گیرد و زمینه برای خدمت مدیران با ایجاد حواشی متعدد و متکثر مخدوش کنند.

پروژه های شهری را به نداشتن «یک برگ مطالعه» متهم می کنند

افراد سیاسی در شورای شهر افکار عمومی را تاریک می کنند. در پروژه های حمل و نقل و فرهنگی هم شاهدیم که فضا را مخدوش می کنند و مدیریت شهری به جای تمرکز روی خدمت، به دفع سیاست زدگی این افراد متمرکز است.وی افزود: مسائل فنی و عمرانی و پروژه های عظیم شهری که با مطالعات بسیاری همراه است، با نگاه سیاسی برخی افراد، به این متهم می شوند که «یک برگ کارشناسی وجود ندارد». این یعنی از بین بردن شیرینی پروژه های شهری برای شهروندان.

رئیس مرکز مطالعات شهرداری تهران ادامه داد: افراد سیاسی در شورای شهر افکار عمومی و اذهان جامعه را تاریک می کنند. در پروژه های حمل و نقل و فرهنگی هم شاهدیم که فضا را مخدوش می کنند و مدیریت شهری به جای تمرکز روی خدمت، به دفع سیاست زدگی این افراد توجه کند.

نگاهداری تاکید کرد: برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران با یک رویکرد آینده پژوهانه در حال طراحی است و با تکیه بر مواردی چون فنی و عمران شهر، حمل و نقل عمومی، محیط زیست و خدمات شهری، مدیریت بحران و … در دست تهیه است.

تدوین برنامه پنج شهرداری با رویکرد مردمی‌سازی اقتصاد

وی گفت: شهردار تهران تاکید دارد برنامه پنجم توسعه به سمت مردمی سازی فعالیتهای شهر تهران و ترویج اقتصاد مردمی پیش برود. یعنی باید تا جایی که می توانیم اداره شهر را به مردم بسپاریم و اقتصاد شهر را مردمی کنیم مگر در مواردی که امکان حضور مردم نباشد. معتقدیم در همه عرصه ها امکان حضور مردم وجود دارد.

رئیس مرکز مطالعات شهرداری تهران در مورد برخی نگرانیهای شهروندان از برخورد ماموران بخش خصوصی شهرداری با مردم گفت: در موضوع برخورد ماموران با دستفروشان، پارکبان ها و … باید بدانیم که خصوصی سازی منافی نظارت نیست. وقتی می گوییم برنامه پنج ساله شهر تهران بر مردمی سازی اقتصاد متمرکز است، این یعنی سامان مند کردن حضور مردم. برخی تعارضات باید در برنامه پنج ساله حل شود و با برنامه ریزی دقیق، از پیش آمد این اتفاقات در شهر جلوگیری شود.

دیدگاه کاربران