عضویت در خبرنامه الکترونیک
کارشناس جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری :

لزوم آموزش فرهنگ شهری در جامعه

کد خبر: 82134
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۹:۵۵ ق.ظ

کارشناس جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گفت: آنچه که شهرها را از یکدیگر متمایز می‌سازد وجود فرهنگ های متفاوت در هر شهر است.

به گزارش نداي مردم ،علیرضا جلال زایی افزود: رشد شهرنشینی و صنعتی شدن، جوامع شهری و فرهنگ جامعه را به سرعت از اعتقادها و آداب و سنن دور کرده و جامعه را به سمت و سوی فرهنگ های وارداتی سوق می دهد. فرهنگ شهری بخش ویژه ای از فرهنگ عمومی جامعه شهری است که به طور مستقیم با برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری ارتباط پیدا می کند.

به گفته وی، برای آنکه بتوان بسیاری از مشکلات و نابسامانی های شهری را کاهش داد باید فرهنگ شهری را در جامعه آموزش داد و این کار نیاز به یک مدیریت کارآمد و دقیق بر منابع فرهنگی شهر دارد.

جلال زایی تصریح کرد: یکی از مواردی که فرهنگ شهرنشینی را مورد توجه خود قرار داده است رعایت مقررات ترافیکی و حمل و نقل شهری است که عدم آموزش های کافی در این رابطه زندگی در جوامع شهری را تحت تاثیر خود قرار داده است. آموزش های لازم از طریق نهادها و ارگانهای وابسته همچون شهرداری، راهنمایی و رانندگی و صدا و سیما می تواند فرهنگ حمل و نقل شهری و کاهش ترافیک های درون شهری و حتی برون شهری را موجب شود.

کارشناس برنامه ریزی شهری گفت: فرهنگ یکی از مقوله های بنیادین زندگی انسان است که اساس و پایه بسیاری از ساختارهای اجتماعی است و فرهنگ مجموعه از ارزشهای، باورها، آداب و رسوم زندگی، ابزارها و فنون مختلف و حتی نوع پوشش و مسکن انسانهاست و ریشه بسیاری از معضلات شهری را باید در ضعف فرهنگ بومی و محله ای جست و جو کرد.

جلال زایی گفت: در شهرهای بزرگ تحرک اجتماعی و تغییر پایگاه طبقاتی به راحتی صورت می گیرد و نامتجانس بودن فرهنگ شهری بیشتر مواقع سازمان شکنی اجتماعی و تغییر ساختار سنتی را به همراه دارد.

کارشناس برنامه‌ریزی شهری در ادامه اظهار کرد: امروزه پیچیدگی شهرها بر اساس تعامل دقیق ارکان مختلف جامعه بخصوص مشارکت معنی دار شهروندان ساماندهی می شود.

به گفته وی، با رشد صنعتی شهرها فرهنگ های سنتی و ارزشمند جای خود را به زندگی ماشینی داده و به نوعی چالشهای عمیقی در زندگی اجتماعی افراد بوجود آورده است.

جلال زایی تصریح کرد: امروزه شهرها رابطه تنگاتنگ اجتماعی را به صورت سنتی و دوستانه از دست داده اند و با ماشینی شدن زندگی نوعی فاصله در طبقات مختلف جامعه پدید آمده است. امروزه شهرها بیگانگی را در انسانها تقویت می کنند و احساس تنهایی و جدایی و تمایل به تنهایی را در میان طبقات مختلف جامعه رشد می دهند. سکونت در شهر تعهداتی را برای مدیران شهری دارد و وظایفی را برای شهروندان به همراه می آورد که با تدبیر آموزشهای شهروندی می توان مشارکت را در بین شهروندان پیش از پیش ارتقا داد.

دیدگاه کاربران