عضویت در خبرنامه الکترونیک
عضو شورای اسلامی شهر کرج:

گسترش حمل و نقل در موازات توسعه شهری صورت پذیرد

کد خبر: 82821
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۲:۲۹ ب.ظ

عضو شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: توسعه شهر و حمل و نقل ارتباط تنگاتنگ و انکارناپذیری با یکدیگر و با معیارهای کیفی شهر، سیاستگذاری ها و نیز اقتصاد شهری دارند و باید در موازات هم گسترش یابد.

به گزارش  نداي مردم، غفور قاسم پور اظهارداشت: وسعت شهرها با بهره گیری از پتانسیل های عناصر ترابری شهری همواره در طول تاریخ مورد توجه بوده و در دوره های زمانی مختلف با اهداف و روشهای گوناگونی صورت پذیرفته است.

وی اذعان داشت: در شهرسازی امروز، توسعه شهر و حمل و نقل نمی تواند مستقل از یکدیگر تحقق یابد، از این رو ارتباط تنگاتنگ و انکارناپذیری با یکدیگر و با معیارهای کیفی شهر، سیاستگذاری ها و نیز اقتصاد شهری دارد.

عضو شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد: يكی از چالش های اساسی فراروی برنامه ريزی شهری، رشد پيوسته ميزان ترافيك بوده كه دستيابی به توسعه شهری پايدار را تحت تاثير قرارداده است، در نظام های شهری، شبكه معابر و سيستم های حمل و نقل درون شهري تاثيرات مختلفی بر توسعه شهرها می گذارند.

وی گفت: برنامه ریزی حمل و نقل کلان شهری باید بر اساس راهبرد مدون و مصوب توسعه کلان شهری همواره سمت وسوی راهبردی خود را در جهت نزدیکی به چشم انداز یا آرمان کلان شهری- البته در قالب ابزارهای لازم برای حرکت یا برنامه های درازمدت و همچنین میان مدت و کوتاه مدت- تنظیم کند.

قاسم پور افزود: خدمات حمل و نقلی حق مسلم شهروندی است اما این حق تنها در قبال تکلیف مسلم شهروندی او در برابر مدیریت شهری یا نمایندگان شهروندان به رسمیت شناخته شده است و در حقیقت این دو به عنوان دو روی یک سکه واحد نمی توانند بدون دیگری موضوعیت، واقعیت و عینیت پیدا کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه سریع شهرها به ویژه در کشورهای در حال توسعه مشکلات عدیده ای در اداره امور شهرها به وجود آورده که یکی از پدیده های معضل دنیای امروز به شمار می رود، گفت: تراکم، آلودگی هوا، وضع نامساعد واحدهای مسکونی و بسیاری ناراحتی های دیگر عواملی هستند که در غالب شهرهای سریع التوسعه به چشم می خورند.

این مسئول خاطر نشان شد: اقدامات کوتاه مدتی که برای رفع این مشکل به عمل می آید به علت متکی نبودن به اصول و موازین جامع و منطقی و عدم هماهنگی با سیاست های کلان موجبات وخامت بیشتر این وضعیت آشفته را فراهم می سازد.

دیدگاه کاربران