عضویت در خبرنامه الکترونیک
معاون شهردار تهران :

جزئیات تخصیص اعتبارات آتش نشانی

کد خبر: 83705
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱:۱۵ ب.ظ

بر اساس گزارشات مطرح شده در رسانه ها در خصوص بودجه سازمان آتش نشانی فقط بخش نقدی مطرح می شود در حالیکه طی چند سال گذشته پیش از ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار غیر نقد (زمین و ملک) در اختیار سازمان آتش نشانی قرار گرفته و بعنوان بودجه سرمایه ای و تملک سازمان باید محاسبه گردد.

به گزارش نداي مردم ،ناصر امانی گفت: بر اساس گزارشات مطرح شده در رسانه ها در خصوص بودجه سازمان آتش نشانی فقط بخش نقدی مطرح می شود در حالیکه طی چند سال گذشته پیش از ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار غیر نقد (زمین و ملک) در اختیار سازمان آتش نشانی قرار گرفته و بعنوان بودجه سرمایه ای و تملک سازمان باید محاسبه گردد.

معاون شهردار تهران گفت: مثلاً در سال ۹۲ در بخش هزینه ای ۱۷۰ میلیارد تومان مصوب بوده که عملکرد سازمان ۱۹۹ میلیارد تومان بوده است و ۲۹ میلیارد تومان اضافی از بخش سرمایه ای به این بخش در اصلاحیه بودجه شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر اضافه شده است و ۴۰ میلیارد تومان هم به صورت نقد از سرمایه ای پرداخت شده و ۳۲ میلیارد نیز غیر نقدی به سازمان کمک شده است و ۴۰ میلیارد هم بصورت نقد از سرمایه ای پرداخت شده و ۳۳ میلیارد تومان نیز غیر نقدی به سازمان آتش نشانی کمک شده است که حاصل جمع ۲۹، ۴۰ و ۳۳ میلیارد تومان اعتبارات پرداختی در بخش سرمایه ای به سازمان آتش نشانی است یعنی ۱۰۲ میلیارد در حالیکه مصوب سرمایه ای سازمان از محل ۲% عوارض ۸۰ میلیارد تومان است.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران به بودجه سال ۹۳ سازمان آتش نشانی پرداخت و گفت: بودجه مصوب سرمایه ای سازمان از محل ۲% عوارض ساختمانی ۱۰۰ میلیارد تومان می باشد که ۹۶ میلیارد آن بر اساس اسناد سیستم فاینانس و تفریغ بودجه شهرداری تعهد گردیده است مثلاً یک قلم فقط ۵۳ میلیارد اعتبار خرید ماشین های ایمنی آتش نشانی بوده است و ضمنا در همین سال ۵۴ میلیارد علاوه بر بودجه مذکور کمک غیر نقدی به سازمان شده است.

معاون شهردار تهران در مورد اعتبارات سال ۹۴ سازمان آتش نشانی گفت: پیش بینی شده بود که از محل ۲% عوارض پروانه ها ۱۴۰میلیارد وصول شود اما ۱۱۴ میلیارد تومان محقق شد که شهرداری تهران ۹۰ میلیارد بصورت نقد و ۱۴۱ میلیارد تومان بصورت غیرنقد به سازمان کمک کرده است.

وی در مورد کمک غیرنقد گفت: مثلا زمینی که در حاشیه چهارراه پارک وی به ایستگاه آتش نشانی اختصاص پیدا کرده است می توانست با کاربری تجاری با قیمت بالایی برای شهرداری درآمد نقدی ایجاد کند اما با نظر و اصرار شهردار محترم تهران این زمین در بهترین نقطه منطقه یک به ایستگاه آتش نشانی تبدیل شد و طبیعی است که جمع این سرمایه بصورت غیرنقد محاسبه و در حسابهای شهرداری بعنوان کمک به سازمان آتش نشانی منظور می گردد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا درمورد اعتبارات سال ۹۵ نیز گفت: برآورد شده است که از محل ۲% عوارض صدور پروانه امسال تا پایان اسفند ۱۲۰ میلیارد وصول شود که تا پایان دیماه ۶۳ میلیارد وصولی داشته ایم که مبلغ ۵۱ میلیارد نیز نقدی به سازمان پرداخت گردیده است ضمنا مبلغ ۴۳ میلیارد نیز اعتبارات غیرنقدی امسال سازمان می باشد که طبعا تا پایان سال مالی باید پرداخت گردد.
معاون شهردار تهران در خصوص علت کاهش عوارض ۲% نیز گفت: کاهش تعداد پروانه صادره شهرسازی ارتباط مستقیمی با کاهش این عوارض دارد به نحوی که نسبت به سال ۹۱ امسال ما با ۶۷% کاهش صدور پروانه مواجه هستیم.
بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران، امانی به دستور ویژه شهردار تهران جهت بازسازی ناوگان ماموریتی سازمان آتش نشانی اشاره کرد و گفت: با دستور شهردار محترم مبلغ یکصد میلیارد تومان جهت نوسازی ناوگان ماموریتی بویژه نردبان های بلند و جرثقیل اختصاص یافته و در حال تهیه لیست اقلام مورد نیاز و تایید آن توسط معاون خدمات شهری و پیگیری انعقاد قرارداد می باشیم.

دیدگاه کاربران