عضویت در خبرنامه الکترونیک
نايب‌رئيس شوراي شهر تهران و رئيس ستاد هماهنگي شوراياري‌ها :

بانوان در مدیریت شهر تأثیرگذارند

کد خبر: 83866
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۶ ق.ظ

زنان به خوبي از نقاط ضعف و قوت محله خود با خبر هستند و حتي شايد بيش از مردان درگير امنيت رواني و اجتماعي محله‌شان مي‌شوند. اين اتفاق تا حدودي در بعد محله‌اي با شكل‌گيري شوراياري‌ها رخ داده است. هرچند كه هم‌اكنون تنها ۱۰درصد از شوراياران ۳۷۴محله تهران را زنان تشكيل مي‌دهند اما حضور آنها در اين گروه به نتايج خوبي مي‌تواند منجر شود.

مسعود كوثري، دانشيار دانشگاه تهران معتقد است بخش مهمي از كساني كه با زندگي محله‌اي درگيرند در مديريت محله‌اي نقشي ندارند و لازم است مشاركت زنان در مديريت محلي به خوبي درك شده و زمينه‌هاي آن فراهم شود تا توفيق بيشتري در مديريت حاصل شود؛ البته تأكيد بر مشاركت زنان به هيچ عنوان به‌معناي سهم‌خواهي در مقابل مردان نيست و فقط به اهميت نقش زنان در زندگي محله‌اي تأكيد مي‌كند.

تأثير بانوان شورايار در ايمني محله‌ها

به گزارش نداي مردم ،مرتضي طلايي، نايب‌رئيس شوراي شهر تهران و رئيس ستاد هماهنگي شوراياري‌ها هفته گذشته با حضور در ميان زنان شورايار تهران به موضوع نقش زنان در مديريت شهري پرداخت. طلايي تلاش براي پررنگ‌تر كردن نقش زنان در شوراياري‌هاي اين دوره را ازجمله اقدامات در راستاي توجه بيشتر به اين موضوع دانست. به عقيده وي با اين اقدام سعي شده از توان مديريتي و برنامه‌ريزي زنان در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي بيشتر استفاده شود تا حركت شوراياري‌ها كه طي سال‌ها، غالب اقداماتش عمراني بوده، متعادل‌تر شود. وي در اين همايش با اشاره به اتفاقات و مشكلات در حوزه ايمني پيشنهاد تشكيل كميته ايمني توسط بانوان شورايار را داد تا با مشاركت آنها سطح ايمني محله‌هاي تهران ارتقا يابد؛ موضوعي كه بارها جامعه‌شناسان و استادان شهري به اهميت آن و توجه به اين موضوع و تفاوت ديدگاه زنان و مردان درخصوص آن اشاره كرده‌اند.

سال گذشته شهرداري منطقه۱۳ به كمك زنان شورايار نقاط بي‌دفاع و آسيب‌پذير منطقه و همچنين نقاط و معابر سخت و داراي مشكل براي تردد راحت زنان را شناسايي و رفع كردند. اين اقدام در منطقه۱۰ نيز انجام شد؛ مواردي كه تنها زنان مي‌توانستند با توجه به‌خصوصيات و ويژگي‌هايشان مناسب يا نامناسب بودن آن را به خوبي درك كنند. بانوي شورايار منطقه۱۱ نيز بوستان پر از معتاد و ناامن اين منطقه را به بوستاني امن براي زنان تبديل كرد. منيره سادات‌شيرازي، مشاور امور بانوان ستاد هماهنگي شوراياري‌ها كه معتقد است همچنان حضور زنان در شوراياري‌ها به حد مطلوب نرسيده و بايد از اين پتانسيل استفاده بيشتري شود به همشهري مي‌گويد: به‌تازگي جلسات هم‌انديشي بانوان شورايار در ستاد افزايش يافته و قرار است براي شناخت و بهره‌مندي از توانايي‌هاي بانوان، ‌فضا را براي مشاركت اجتماعي آنها گسترش دهيم. زنان شورايار محله‌ها و مناطق مختلف تهران در اين جلسات با يكديگر آشنا شده و به‌خوبي از ظرفيت‌هايشان استفاده مي‌كنند. از ديگر سو اداره كل امور بانوان شهرداري تهران نيز براي برنامه سال آينده خود به نقش زنان و نيازها و خواسته‌هاي آنها توجه بيشتري كرده و قرار است طيف گسترده‌تري از زنان را در قالب كانون‌هاي تسنيم بگنجاند. الهه عطايي، مديركل امور بانوان شهرداري هم به همشهري گفت: با بهره‌مندي از همايش‌هاي تخصصي مانند همايش بين‌المللي زنان و زندگي شهري كه به‌تازگي برگزار شد، تلاش مي‌كنيم مبناي نظر را به عمل تبديل كنيم. همچنين تمام برنامه‌هاي حوزه بانوان در سال۹۶ براساس اقتضائات محلي شناخته‌شده و نظرات تخصصي مديران كانون‌هاي تسنيم تدوين خواهد شد.

تجربه‌هاي جهاني مشاركت زنان در مديريت شهر

اتريش: شهرداري‌هاي اتريش توانسته‌اند با تاسيس كميته‌هاي زنان در شوراهاي شهر از ظرفيت آنها استفاده كنند. زنان در اين كميته‌ها مي‌توانند در قالب گروه‌هاي خوديار نسبت به جلب مشاركت زنان و رفع مسائل زنان شهري اقدام كنند. تاسيس دفتر امور زنان در شهرداري شهر گراتس و شهرداري وين ازجمله اين نتايج است.

كانادا: زنان كانادايي به واسطه مديريت شهرداري‌هايشان توانسته‌اند طي دهه گذشته در توسعه، مديريت و مالكيت مسكن تعاوني و غيرانتفاعي شهرداري‌ها نقش ايفا كنند. حدود ۱۵۰۰واحد مسكوني تعاوني توسط زنان ايجاد و مديريت شده كه بيشتر آنها به زنان سرپرست خانوار، زنان سالمند و زنان تحت خشونت مردان تعلق يافته است.

فرانسه: انجمن زنان شهري در مارسي، زنان پژوهشگر اجتماعي هستند و هدف آنها تقويت مشاركت زنان اين شهر در مديريت شهري و حكمراني خوب شهرداري است. آنها توانسته‌اند با اعلام و پيگيري خواسته‌هاي خود به مديران شهرداري از حضور زنان در مديريت محله‌هاي شهري استفاده كنند. استفاده از مادران براي مقابله با جرايم در سطح محله‌ها، كمك گرفتن از زنان محله براي مقابله با نژادپرستي و… ازجمله ديگر اقدامات آنهاست.

دیدگاه کاربران