عضویت در خبرنامه الکترونیک
کارشناس و پژوهشگر مدیریت شهری کرج :

جمع آوری پسماندهای تفکیک شده از مبدا به عزم جدی نیاز دارد

کد خبر: 87707
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۰۳ ب.ظ

کارشناس و پژوهشگر مدیریت شهری کرج، خواستار عزم جدی مدیریت شهری در اجرا و فرهنگ سازی به جهت جمع آوری پسماندهای تفکیک شده از مبدا شد.

به گزارش ندای مردم ،پویا پارسا با اشاره به اینکه جمع آوری پسماندهای تفکیک شده بدون عملیات جداسازی بعنوان بحرانی ترین مرحله از سیستم مدیریت مواد زاید جامد محسوب می شود، افزود: مدیریت جمع آوری پسماندها به علت تغییر الگوهای مصرفی شهروندان و تغییرات به وجود آمده در کمیت و کیفیت پسماندها اقدامات مدیریت شهری را دچار پیچیدگی و سختی می کند.
وی با بیان اینکه حدودا ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه های حوزه مدیریت پسماند اختصاص به عملیات جمع آوری دارد، اظهار کرد: بهترین اقدام در حوزه کاهش هزینه های جمع آوری پسماند مشارکت شهروندان و دستیابی به نظرات شهروندان به جهت اعمال طراحی، برنامه ریزی ها و مدیریت بهینه در سیستم جمع آوری پسماند است.
کارشناس و پژوهشگر مدیریت شهری گفت: در کشورهای توسعه یافته بخش عمده ای از توسعه و ارتقای مدیریت پسماندها بر عهده تشکل های غیر دولتی و مشارکتی است که با توجه به ماهیت رقابتی و اقتصادی نقش بسیار زیادی در نوآوری در توسعه سیستم های مدیریت پسماند شهری برعهده دارند.
پارسا با بیان اینکه مدیریت پسماند در شهر کرج در مراحل اجرایی با چالش روبرو می باشد، افزود: نبود تناسب با شرایط واقعی حاکم بر مدیریت پسماند علت اصلی این چالش می باشد و عدم تناسب و سازگاری با شرایط واقعی به این علت است که طرح های اجرایی بر مبنای فرآیندهای پژوهشی بومی تدوین نگردیده و این برنامه ها بر اساس الگو گیری از نواحی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: اولین زنجیره فعالیت هایی که باید در مدیریت پسماندها بویژه در سیستم جمع آوری در کرج به کار رود، بررسی اولیه در مورد تفکیک محلات بر اساس وضعیت و ویژگی اقتصادی و اجتماعی و بررسی در مورد تعداد و تراکم ساکنان محل است.
کارشناس و پژوهشگر مدیریت شهری با تاکید بر اینکه ظرفیت مخازن پسماند باید متناسب با تعداد و تراکم افراد و جمعیت ساکنان باشد، تصریح کرد: محل های شهری در اولین اقدام باید به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در حوزه مدیریت پسماند تقسیم بندی گردد و در اقدام بعدی باید تفاوت و فراوانی با احتمال خالی یا نیمه خالی بودن مخازن و محتوی آنها در زمان جمع آوری محاسبه شود.
وی با بیان اینکه جمع آوری پسماندهای تفکیک شده از مبدا نیازمند فرهنگ سازی و عزم جدی مدیریت شهری است، بیان کرد: با طراحی و توزیع مخازن ذخیره استاندارد توسط مدیریت شهری در مبدا و با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی می توان با روش های علمی جدید فرآیند جمع آوری و استفاده صحیح از پسماندهای شهری را کاربردی کرد.
پارسا در پایان گفت: اجرای هرگونه برنامه ریزی طرح های نوین مدیریت پسماند نیاز به بازنگری سیستم سابق، ارزشیابی آن و ارزیابی گزینه های پیشنهادی از سوی شهروندان دارد.

دیدگاه کاربران