عضویت در خبرنامه الکترونیک
معاون اقتصادی مرکز آمار:

نرخ تورم در مرداد ماه ۷٫۹ درصد بود

کد خبر: 88488
تاریخ انتشار: ۰۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۳:۰۳ ب.ظ

معاون اقتصادی مرکز آمار ایران، نرخ تورم کشور در مرداد ماه را ٧.٩ درصد اعلام کرد و گفت : نرخ تورم شهری در این مدت ۷٫۷ درصد و روستایی ٨.٨ درصد بود.

به گزارش ندای مردم، «جواد حسین زاده»  گفت : پیش تر نرخ تورم از سوی مرکزآمار به تفکیک شهری یکم هر ماه و روستایی هفتم هرماه اعلام می شد.
وی اظهار داشت: از این پس، نرخ تورم ملی به تفکیک شهری و روستایی یکم هرماه اعلام می شود.
معاون اقتصادی مرکز آمار گفت: ماموران آمارگیر هر ماه به ٢٢٥ شهرستان یا ٢٩٠ منطقه شهری و ٥١٧ روستا برای محاسبه نرخ تورم مراجعه می کنند.
وی افزود:در ترکیب هزینه خانوار روستایی، ٤٠ درصد هزینه ها مربوط به هزینه های خوراکی و ٦٠ درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی است و در مناطق شهری ٢٦ درصد هزینه ها خوراکی و ٧٤ درصد غیر خوراکی است.
وی سهم هزینه مسکن را در سبد هزینه خانوار شهری ٣٠ درصد و در روستایی ١١ درصد عنوان کرد.
حسین زاده اظهار داشت:برای محاسبه نرخ تورم، از سوی مرکز امار ایران به ٨٣ هزار کارگاه مراجعه کردند، که ٦٠ هزار در مناطق شهری و ٢٣ هزار منطقه روستایی بودند، همچنین برای محاسبه نرخ تورم ٣٥٠ هزارمضنه قیمت جمع آوری شد.
حسین زاده افزود: ٢٦ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می کنند که جمعیتی حدود ٢٠ میلیون نفر است.
وی افزود :برای محاسبه نرخ تورم در مناطق شهری ٤٥١ کالا و در مناطق روستایی ٢٧٩ کالا مورد ارزیابی قرار می گیرند.
وی گفت هم اکنون سال پایه برای محاسبه تورم ١٣٩٠ است که مهرماه امسال به ١٣٩٥ تغییر می کند.
وی گفت با تغییر سال پایه تعداد کالاهای مورد بررسی به ٤٥٥ کالا افزایش می یابد و مضنه قیمت در مناطق شهری از ٢٢٠ هزار به ٢٩٠ هزار و روستایی از ١٣٠ هزار به ١٦٠ هزار مضنه می رسد.
حسین زاده گفت در تدوین برنامه ملی آمار نشست های خوبی با کارشناسان بانک مرکزی داریم که یکی از موضوع ها همین موضوع نرخ تورم است.

دیدگاه کاربران