عضویت در خبرنامه الکترونیک
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج :

بررسی وضعیت ساماندهی مشاغل شهری کشور در کرج

کد خبر: 88755
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱:۱۳ ب.ظ

مدیران عامل سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری های کشور روز چهارشنبه با حضور در کرج ، راه های ساماندهی مشاغل را بررسی کردند.

به گزارش ندای مردم، بهروز ورمحمدی مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج در این نشست اعلام کرد که تجارب شهرداری ها در زمینه ساماندهی مشاغل در این گونه نشست ها بررسی و الگو برداری می شود.
وی افزود: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج برای ساماندهی مشاغل شهری نرم افزار طراحی کرده که به عنوان پایلوت کشوری آن را به عرصه اجرا آورده است.
ورمحمدی اظهار داشت: با استفاد از این نرم افزار ساماندهی مشاغل و بهبود وضعیت کسب و کار با در نظر گرفتن شاخص های زیست محیطی انجام می شود.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج بیان کرد : در نشست مدیران عامل سازمان های ساماندهی مشاغل شهری ، دانش محوری و استفاده از فناوری برای سامان دادن به مشاغل مورد تاکید قرار گرفته است.
وی گفت: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات سازمان های ساماندهی مشاغل شهری شهرداری های کشور انتخاب شده است.
در این نشست یک روزه وضعیت مشاغل شهری بررسی و راه های علمی و عملی ارائه می شود.

دیدگاه کاربران