عضویت در خبرنامه الکترونیک
عضو شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری:

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران خرابی زیادی به بار آورد

کد خبر: 88847
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱:۲۰ ب.ظ

عضو شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در گذشته شرکت عمران و بهسازی شهری ایران خیلی کار کرد و البته خیلی هم خرابی به بار آورد.

به گزارش ندای مردم ، سیدمحمد بهشتی در مراسم تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان این که دوره قبلی وزارت آقای آخوندی این حسن را داشت که شاهد عدل در حوزه معماری و شهرسازی بودیم، اظهار کرد: با حضور دکتر حناچی شاهد دوره بسیار ارزشمندی بودیم که عدل در حوزه معماری و شهرسازی برقرار شد و در مسیر عدل قرار گرفیتم.

وی با بیان این که در گذشته شرکت عمران و بهسازی شهری ایران خیلی کار کرد و خیلی هم خرابی به بار آورد، افزود: در حوزه معاونت شهرسازی در بحث عدل نباید به حداقل ها اکتفا کنیم.

وی بیان کرد: از روزگاری که کشورمان در جهت قوانین و مقررات و ساز و کارهای مدیریتی در حوزه معماری و شهرسازی (قبل از وزارت ابادانی و مسکن) تا قبل از سال ۹۲ به کمیات می پردازد. اینقدر این کمیت تقلیل یافت که شاهد سیطره همه جانبه کمیت هستیم و دیگر شاهد کیفیت نیستیم.

عضو شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری بیان کرد: معاون سابق وزیر دوره خوبی را طی کرد و امیدوارم معاون جدید وزیر راه و شهرسازی بتوان عدل را در حوزه معماری و شهرسازی کشور برقرار کند.

دیدگاه کاربران