عضویت در خبرنامه الکترونیک
عضو شورای شهر تهران:

ضرورت دگرگونی دیجیتال در سامانه بهشت زهرا

کد خبر: 90286
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۸ ب.ظ

مجید فراهانی درحاشیه بازدید از سازمان بهشت زهرا با اظهار این که سازمان بهشت زهرا به عنوان یک سازمان با اهمیت زیرمجموعه مدیریت شهری مطرح هست، گفت: سازمان بهشت زهرا در قیاس با سایر سازمان ها و شرکت های مکرر شهرداری تهران وضع مخصوص دارد و اعتقاد دارم در حاشیه قرار گرفتن مجموعه بهشت زهرا نباید باعث از یاد رفتن این سازمان گردد.

به گزارش ندای مردم ،مجید فراهانی اظهار کرد: فوت مساله ای هست که همه آحاد مردم با آن مواجه می باشند. خیلی از سازمان های شهرداری بخش کوچکی خدمت می دهند و لزوما همه مردم از آنها خدمات دریافت نمی کنند ولی سازمان بهشت زهرا انگشت شمار سازمانی هست که همه تهرانی ها و گاها ایرانی ها با خدمات این سازمان مرتبط هستند.

فراهانی با اظهار این که درمجموعه بهشت زهرا تنها بحث فوت مطرح نیست لکن اینجا محل زندگی هست، اظهار کرد: از منظر فرهنگ دینی و ملی و …، ، فوت و زندگی با هم هست؛ هر کجا صحبت از حیات هست صحبت از موت هم شده اما متاسفانه در سده جدید این دو را از هم جدا کرده ایم. حیات ما ادامه دارد و در فرهنگ دینی نشان می دهد که مرگی در کار نیست و فوت تنها عوض شدن مرحله هست و ادامه حیات خواهیم داشت؛ بر این اساس بهشت زهرا تنها محل موت نیست.

پیشنهاد احداث مال در بهشت زهرا!

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر این که مردم هنگامی می آیند نباید تنها به فکر مردن باشند، اظهار کرد: مردم باید بعضی خدماتی که در شهر دریافت می کنند را در اینجا نیز بگیرند. چه ایرادی دارد با توجه به نبود ترافیک در کنار اینچنین مجموعه ها مال ایجاد گردد تا مردم بتوانند از خدماتش بهره ببرند و در کنار آن پارکینگ طبقاتی احداث گردد. این مورد ها من جمله کارهایی هست که میتوان این مکان را به بومی برای زندگی مبدل کرد.

فراهانی دنبال کرد: اینجا تنها محل غم نیست و نباید بومی باشد که بلافاصله از آن فرار کنیم. در مجموعه شورا بنا داریم که از این مجموعه پشتیبانی کنیم؛ در این رابطه چندین نکته اهمیت دارد. یکی مساله دگرگونی و نوع خدمات به مردم و ذینفعان بهشت زهرا هست. بهشت زهرا ذینفعان زیادی دارد. لزوما هر کاری که از گذشته انجام شده امتدادش صحیح نیست. تحقیقات در تعلیم اهمیت دارد و خوشحالم این امر در اینجا پژوهشگر می گردد.

دیدگاه کاربران